11/03/2019 Poniedziałek

08:00

1.    + Maria Knapik – gregoriańska

2.    + Mąż Marek Haüsler w 11 rocz. śmierci, brat Józef w 2 rocz. śmierci oraz rodzice i krewni z obojga stron

18:30

1.    Dziękczynno-błagalna w dniu urodzin Jeremiego

2.    Dziękczynno-błagalna z prośbą o dar zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Tadeusza, Sławomira i Błażeja

3.    + Mąż Czesław Radecki w 9 rocz. śmierci, rodzice Stanisława i Marcin Łuczak, Barbara, Zbigniew i Krzysztof Czubek

12/03/2019 Wtorek

08:00

1.    Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla córek, wnucząt, męża i całej rodziny

2.    + Maria Knapik – gregoriańska

18:30

1.    + Maria i Bronisław Klinkusz oraz Elżbieta i Paweł Trowscy, dusze w czyśćcu

2.    + Czesław w 34 rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny Jaworskich

13/03/2019 Środa

08:00

1.    Dziękczynno-błagalna w 3 rocz. urodzin Mikołaja z prośbą o dar zdrowia i wszelkie potrzebne łaski

2.    + Maria Knapik – gregoriańska

18:30

1.    + Krystyna

2.    + Gerard w 11 rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny Cyrockich

14/03/2019 Czwartek

08:00

1.    + Maria Knapik – gregoriańska

2.    + Elżbieta w rocz. śmierci i zmarli z rodziny Skwierawskich i Pek

18:30

1.    Podziękowanie za szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej nad rodziną

2.    + Mąż Bronisław, rodzice Agnieszka i Józef, Teresa i Walenty oraz ks. Ostrowski i ks. Sołtysiak

3.    + Krystyna w 1 rocz. śmierci i Jan Sarnowscy, Rozalia

15/03/2019 Piątek

08:00

1.    + Maria Knapik – gregoriańska

2.    + Leon, Aniela, Augustyn, Wincentyna

3.    + Alicja Gruchała w 1 rocz. śmierci oraz Eugeniusz i rodzice z obojga stron

18:30

1.    Dziękczynno-błagalna z prośbą o dar zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Wandy w dniu urodzin

2.    + Marta i Otton

16/03/2019 Sobota

08:00

1.    + Maria Knapik – gregoriańska

2.    + Zbigniew Walaszek oraz Roman Walaszek

3.    + Janina Waloszczyk w 7 rocz. śmierci

18:30

+ Wiesław Kalbarczyk w 20 rocz. śmierci i Zbigniew Kantowicz w 6 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron

17/03/2019

II Niedziela Wielkiego Postu

08:00

1.    + Anna Ciecierska

2.    + Julian Pobłocki – gregoriańska

10:00

W intencji parafii

11:30

+ Maria Knapik – gregoriańska

13:00

1.    + Wincenty oraz zmarli z rodzin Wojciechowskich, Wojtczaków, Łastowskich

2.    + Irena Moks – intencja od sąsiadów

18:30

W intencji uzdrowienia duszy i ciała

17:00DK

+ Małgorzata, Brunon i Halina Doering