Zbiórki dla ministrantów i kandydatów:  sobota 10:00

Do naszej grupy ministrantów należą chłopcy, którzy chcą służyć Panu Bogu przy ołtarzu i którzy rozwijają swoje życie religijne przez częsty udział we Mszy Świętej i nabożeństwach oraz przez formację duchową na zbiórkach.

Obecnie  (marzec 2017 r. ) w naszej parafii jest 21 ministrantów i 4 kandydatów, którzy przygotowują się do służby przy ołtarzu. Te przygotowania trwają przez cały rok, a po tym okresie przygotowawczym zostaną oni uroczyście mianowani na ministrantów.

Każdy z ministrantów, odświętnie ubrany, służy na niedzielnej Mszy Świętej. Do obowiązków ministranta należy też służba jeden raz w tygodniu podczas Mszy Świętej w dni powszednie. Ministranci też bardzo chętnie uczestniczą w nabożeństwach w ciągu całego roku liturgicznego jak np. różaniec, Droga Krzyżowa oraz bardzo licznie przychodzą na roraty.

W każdą sobotę ministranci spotykają się na zbiórce. Uczą się na niej jak najlepszego służenia, poznają symbolikę znaków liturgicznych, czytają i omawiają fragmenty Pisma Świętego, poznają świętych, szczególne patronów ministrantów i dzieci. Na zbiórkach omawiane są też ważne, bieżące sprawy związane działalnością grupy ministranckiej. Przygotowujemy się też do różnych bieżących wydarzeń jak np. wyjazdy, konkursy, wycieczki

Ministranci z naszej parafii biorą też czynny udział w diecezjalnym duszpasterstwie ministrantów np. w diecezjalnych Mszach Świętych dla ministrantów, w turniejach piłkarskich, czy szachowych (w tym roku w turnieju szachowym diecezji pelplińskiej i gdańskiej wzięło udział 3 naszych ministrantów). Na plebani ministranci mają możliwość zabawy w różne gry np. piłkarzyki,tenis stołowy czy gry planszowe. Podczas wakacji ministranci wyjeżdżają na najróżniejsze wyjazdy np. na obozy w Tatrach czy Karkonoszach. Biorą też udział w pielgrzymkach np. ostatnio do Torunia czy co roku do Swarzewa. Raz w miesiącu biorą też udział w ciekawych wyjściach np. do aquaparku, na kręgle, do kina, jumpcity, czy do parku linowego.

Obecnie duszpasterzem ministrantów jest ks. Wojciech Ulasiński