Zbiórki dla ministrantów i kandydatów:  sobota 10:00

Do naszej grupy ministrantów należą chłopcy, którzy chcą służyć Panu Bogu przy ołtarzu i którzy rozwijają swoje życie religijne przez częsty udział we Mszy Świętej i nabożeństwach oraz przez formację duchową na zbiórkach.

Obecnie  (maj 2023 r. ) w naszej parafii jest 20 ministrantów

Duszpasterzem ministrantów jest ks. Grzegorz Malinowski