ul. św. Mikołaja 1 Gdynia Chylonia

Kategoria: Rekolekcje i Homilie (Strona 1 z 15)

17.01.2021 – Homilia ks. Zbigniewa Lenarta.

      Każda liturgia to spotkanie ze Słowem, z Bogiem żywym, gdzie Pan odnawia w nas chrzest i powołanie. Dziś w Ewangelii Jezus formuje swój Kościół rozumiany jako Ciało Chrystusa. Nasze ciało jest świątynią Boga, aby pokazać tym, którzy są pogrążeni w ciemności, że jest życie, że jest miłosierdzie, że jest światło. Dziś Bóg pyta: Czego szukacie? Czego chcecie? Jezus daje odpowiedź, że prawdziwy dom i odpoczynek można znaleźć tylko w Bogu. Pandemia pokazała nam, że wiele kierunków, które obraliśmy do tej pory było mylnych. Można zadać sobie zatem pytanie, w co ja dziś inwestuję? Nasze ciało jest miejscem działania Bożej łaski. On nas stworzył jako osoby seksualne: kobietę i mężczyznę. Jest to ogromny, wspaniały dar. Dlatego dziś to Słowo jest piękne, bo pokazuje naszą godność, nasz wymiar dziecięctwa Bożego. W homilii usłyszymy także, jak wyglądają misje wędrowne w Kazachstanie, na Syberii i w Republikach Azjatyckich. Będzie o tym, że głosić Jezusa może nie tylko ksiądz, ale rodzina, która zostawia wszystko i jedzie na „drugi koniec świata”, aby swoim przykładem świadczyć, że Bóg jest żywy.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Zbigniewa Lenarta.


Ks. Zbigniew Lenart – pochodzi z diecezji lubelskiej, misjonarz w ekipie katechistów wędrownych w Kazachstanie i na Syberii.

10.01.2021 – Homilia ks. Grzegorza Malinowskiego.

            Dzisiejsza Ewangelia według świętego Marka ukazuje nam chrzest Jezusa. Syn Boży zgadza się na zanurzenie w wodach Jordanu przez Jana Chrzciciela. Widać w tym znaku pokorę Jezusa, który chce zwrócić uwagę ludziom na znaczenie chrztu. Aby zmienić swoje życie, nawrócić się, trzeba było wyznać swoje grzechy i pozwolić Janowi na zewnętrzne obmycie wodą. Symbol gołębicy to znak Ducha Świętego, a otwarte niebo to moment upewnienia dla Jana Chrzciciela, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga Ojca.Dziś chrzest to zanurzenie w śmierć i wynurzenie do nowego życia. Otrzymujemy w tym sakramencie Ducha Świętego i życie Boże. Aby odnaleźć chrześcijańską tożsamość, warto przypominać sobie, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.

10.01.2021 – Homilia ks. Jacka Sochy

         Św. Marek najkrócej opisuje chrzest, ale pisze coś bardzo istotnego, że Jan głosił „kerygmat” o Jezusie. O Jezusie, który będzie chrzcić w Duchu Świętym. Będzie ożywiać to, co umarłe. Chrzest w Jordanie jest znakiem, który jest dla nas. Jezus chce nas zaprosić, aby odejść od szukania siebie. Na swoim przykładzie pokazuje, jak to zrobić. Poprzez chrzest zostaliśmy uzdolnieni, aby wybierać to, co jest głosem Boga. Papież Franciszek w książce „Powróćmy do marzeń” opisuje jak rozeznawać, jak rozróżniać duchy w tym skomplikowanym świecie, w którym obecnie żyjemy. Otrzymaliśmy zdolność do tego właśnie przez chrzest. Papież pisze również o tym, że Bóg daje nam światło na nasze decyzje. Czasem wystarczy wytrwać w ciszy i wsłuchać się w to, co mówi Duch Święty.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.

06.01.2021 – Homilia ks. Grzegorza Malinowskiego.

Uroczystość Objawienia Pańskiego to jedno z najstarszych świąt, które przeżywa chrześcijaństwo. Wpatrujemy się dziś nisko w żłóbek i wysoko w gwiazdę betlejemską, czyli w jaśniejszy punkt na niebie. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam głębszy sens znaku przybycia do Jezusa mędrców ze wschodu. Ludzi spoza świata żydowskiej wiary, którzy poszukiwali prawdy. Mędrcy mają być dla nas przykładem, jak odnaleźć Boga, podążając za znakiem. Jezus pozwala się znaleźć. Wystarczy tylko uznać siebie za człowieka słabego i przejść przez życie z wiarą, wypatrując własnej gwiazdy, która będzie znakiem, drogą prowadzącą do Boga.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.

06.01.2021 – Homilia ks. Jacka Sochy

          Mędrcy z dzisiejszej Ewangelii są symbolem świata pogańskiego, któremu się objawił Jezus Chrystus. Św. Paweł pisze o poganach, że są współdziedzicami obietnicy Bożej, współdziedzicami zbawienia. Nie znamy ich dalszej historii. Zachowały się jedynie różne midrasze na ich temat, ale tak naprawdę, zaraz po złożeniu swoich darów, znikają nam z kart Ewangelii. Bo to, co najważniejsze w ich życiu, już się dokonało: złożyli swoje życie Jezusowi. Dopiero takie oddanie życia pozwala człowiekowi zniknąć, pozwala na mądrą wymianę pokoleń. Czy jesteśmy gotowi usunąć się, jak ci Mędrcy? Czy jesteśmy gotowi młodszym pokoleniom oddać to, co mamy? My – rodzice, nauczyciele, mentorzy, politycy, my – starsi. A przecież właśnie to świadczy o naszej dojrzałości.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy

03.01.2021 – Homilia ks. Jacka Sochy

„Na początku było Słowo” pisze św. Jan. Bóg chce z nami rozmawiać, jest w Nim dyspozycja do dialogu. W Piśmie Św. mamy przykłady, kiedy Bóg chce odnaleźć człowieka, zadając mu pytanie. On nie potrafi przejść obok nas bez Słowa. A jak jest z nami? Czy nie ma w nas postawy narcyza, gdy z kimś rozmawiam? Czy jest w nas otwartość, żeby usłyszeć drugiego człowieka, nawet gdy ma zupełnie inne poglądy, zdanie? Papież Franciszek stwierdza wręcz, że „żyjemy w świecie głuchym”, gdzie nikt nie słucha, wszyscy mówią. W Bogu jest niezwykła zdolność zarówno, żeby dać nam Słowo i aby nas słuchać. Jego Słowo staje się ciałem. Módlmy się, abyśmy otrzymując dziś dar Słowa i Eucharystii, wyzwalali się z narcyzmu i głuchoty.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy

03.01.2021 – Homilia ks. Andrzeja Friedela

W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł w Liście do Efezjan modli się do Pana Boga o ducha mądrości dla całego kościoła. „Niech da wam światłe oczy serca..” Człowiek posiada pięć zmysłów, które Pan Bóg cudownie stworzył. One są ważne, ale powinniśmy zadbać o serce, aby Duch Święty w nim mieszkał i je oczyszczał. Abyśmy pragnęli widzieć świat oczami Pana Boga. Takie oczy serca posiadał święty Jan Ewangelista, który w dzisiejszym Słowie podzielił się z nami tym, co sam zobaczył, idąc za Jezusem i ucząc się od Niego.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela

27.12.2020 – Homilia ks. Grzegorza Malinowskiego.

          Głównym tematem dzisiejszego Słowa jest wiara, która została pokazana na przykładzie życia Abrahama, Maryi i Józefa. Nie prośmy o zdrowie, pieniądze, pracę. Módlmy się o wiarę. Jest ona nam potrzebna jako szczepionka przeciwko grzechowi, zwątpieniu oraz śmierci duchowej. Módlmy się oto żebyśmy w naszym życiu dostrzegli Pana Jezusa, który narodził się z matki Maryi. Dostrzeżmy Boga w małym Dzieciątku, które przychodzi do naszych serc, jak zobaczyli Jezusa w świątyni Symeon i prorokini Anna. Zauważmy Go w chlebie, który będziemy podczas Eucharystii spożywali. Usłyszmy Słowo Boga w Ewangelii. A wówczas wszystko, co jest potrzebne, będzie nam dodane. Taką obietnicę otrzymaliśmy od Pana Jezusa i wierzmy, że ona się spełni, bo Bóg się o nas troszczy.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.

27.12.2020 – Homilia ks. Jacka Sochy

         Dzisiejsza Liturgia pokazuje spotkanie stworzenia z Bogiem. W tym wydarzeniu bierze udział starzec Symeon, który wyczekuje pociechy Izraela. W oryginale mamy tam greckie słowo „parakaleo”, które oznacza dosłownie „przywołać do czyjegoś boku”. Symeon oczekiwał takiej pociechy, która jest stanięciem kogoś przy nim. Być może my również zamiast dobrej rady, potrzebujemy właśnie czyjejś obecności. W tę niedzielę Św. Rodziny przyzywajmy, wołajmy Ducha Świętego (Parakleta), aby przyszedł do naszych rodzin, do różnych sytuacji w naszych domach. Potrzebujemy Go, byśmy mogli, jak Symeon, wyśpiewać pieść chwały, że to pocieszenie wypełniło się także w naszym życiu.
Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.

26.12.2020 – Homilia ks. Jacka Sochy

      Widzimy dziś w Liturgii Słowa owoce tej prawdy, że Bóg stał się człowiekiem. Szczepan jest podobny do Jezusa w tym, jak zadziwia innych swoją posługą oraz jak umiera. Ten pierwszy męczennik ukazuje prawdę, co może się stać z człowiekiem, gdy pójdzie drogą wiary. Tę drogę można podzielić na trzy etapy uczniostwa: podstawowe, dojrzałe i radykalne. Pierwszy to uczenie się, zbieranie, przyjmowanie; drugi to oddawanie. Każdy etap jest potrzebny i prowadzi do tego radykalnego uczniostwa, kiedy nawet nasza śmierć może stać się błogosławieństwem dla innych, może stać się darem. Jezus przyszedł na świat, abyśmy dojrzale przeszli każdy z tych etapów i o to dziś się módlmy.

Zapraszamy na homilię ks. Jacka Sochy.

« Starsze posty