Terminy odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego

Poniedziałek – Sobota – godz. 15.00 (dolny kościół)

Niedziela – godz. 9.30 ( górny kosciół)

Spotkania odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w sali nr 8 po Koronce godz. 15:30.

Celem wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie i swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

 • Szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • Odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
 • Propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego;
 • Pełnienie dzieł miłosierdzia, których przejawem są pomoc biednym i potrzebującym;
 • Troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
 • Modlitewne wspieranie wspólnoty.

Środki:

 • Modlitwa – „Koronka”, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Godzina Święta, Nowenna, Msza Święta oraz Komunia Święta
 • Słowo – głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym
 • Czyn – dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możliwości spieszyć im z właściwą pomocą we własnym zakresie lub poprzez wspólnotę

Zobowiązania:

 • Starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego
 • Ufać Miłosierdziu Bożemu
 • Głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże
 • Posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego
 • Każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwę)
 • Raz w miesiącu w miarę możliwości uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego

Uczynki Miłosierdzia:

 1. Upominać grzesznych.
 2. Pouczać nieumiejętnych.
 3. Dobrze radzić wątpiącym.
 4. Pocieszać strapionych.
 5. Cierpliwie znosić krzywdy.
 6. Chętnie darować urazy.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU


Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002