Liderzy świeccy i dyrektorzy Szkoły Ewangelizacji : Krzysztof i Karolina Czerwińscy

kontakt: kkczerwinscy@gmail.com

Duszpasterz: ks. Jacek Socha

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o 19:15 w dolnym kościele.

Zazwyczaj dzieje się to w następującym rytmie:

Pierwszy wtorek miesiąca – Eucharystia,

Drugi wtorek miesiąca – Spotkanie w małych grupach wokół Słowa Bożego,

Trzeci wtorek miesiąca – Modlitwa uwielbienia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu,

Czwarty wtorek miesiąca – Spotkanie w małych grupach wokół Słowa Bożego,

O NAS:

      Wspólnota SE „Magnificat” powstała we wrześniu 2009, na bazie dwóch wcześniej istniejących w parafii grup charyzmatycznych. Naszym zadaniem, które nadal odkrywamy jest nowa ewangelizacja w naszych środowiskach życia, pracy, nauki oraz w parafii. Współpracowaliśmy z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji  św. Wojciecha, która istnieje w konwencji z Międzynarodową Szkołą Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja w Meksyku.

Naszym duszpasterzem w latach 2009 – 2013 był ks. Jan Kucharski, a od września 2013 pasterzem wspólnoty jest ks. Proboszcz Jacek Socha. Liderem świeckim w latach 2009 – 2013 była Joanna Wenta; w latach 2013 – 2015 Joanna Rostankowska; w latach 2015 -2018 ponownie Joanna Wenta. Od lipca 2018 r. liderami są Krzysztof i Karolina Czerwińscy.

W maju 2021 roku staliśmy się samodzielną Szkołą Ewangelizacji w ramach projektu SESA.

     Magnificat angażuje się w takie dzieła parafialne jak: Msza święta  z modlitwą w intencji o uproszenie uzdrowienia duszy i ciała, kursy ewangelizacyjne SE, Kurs Alpha, Zupa Chylońska i inne dzieła miłosierdzia.

    Nasze grono stanowią osoby dorosłe w różnym wieku. Aktualnie w stałej formacji uczestniczy ponad 100 osób w 14 małych grupach. Każde spotkanie rozpoczynamy uczestnictwem w Eucharystii parafialnej, a później spotykamy się na uwielbieniu, adoracji Najświętszego Sakramentu, dzieleniu w małych grupach i katechezie lub agapie zależnie od harmonogramu formacji. Raz w roku wyjeżdżamy na wspólnotowe rekolekcje i wyjazdy integracyjne, a latem jeździmy na wspólne wakacje. Wspólnota ma 4 diakonie: modlitwy wstawienniczej, muzyczną, organizacyjną i medialną.

Patrz:

     

W latach 2011-2020 przeprowadziliśmy w naszej parafii 16 kursów ewangelizacyjnych:

*        NOWE ŻYCIE: 16-18.03.2012; 22-24.02.2013; 22-24.11.2013; 16-18.03.2014; 24-26.04.2015; 22- 24.04.2016; 26-28.04.2017; 6-8.04.2018; maj 2019 r.; styczeń 2020

·         ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ: 11-13.02.2011; 17-19.10.2014; październik 2017;

·         EMAUS: 25-27.09.2015; 09-11.02.2018

·         AKWILA I PRYSCYLLA (rekolekcje dla małżeństw): 7-9.02.2014 

*        HISTORIA ZBAWIENIA : 18-21.07.2019 

Szukaj nas również na facebook: https://www.facebook.com/wspolnotamagnificat/

Nr konta Szkoły Ewangelizacji Magnificat: 55 1240 5354 1111 0010 9124 3260

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwie.”
Dz 2,42