ul. św. Mikołaja 1 Gdynia Chylonia

Kategoria: Aktualności (Strona 1 z 94)

11.04.2021 – Homilia ks. Jacka Sochy

       Jezus zanim pouczy uczniów o odpuszczaniu grzechów mówi do nich „Weźmijcie Ducha Świętego!”. To jest pierwsze i najważniejsze, aby przyjęli sposób działania Jezusa, zanim pójdą do ludzi. Jezus chce ofiarować Ducha Świętego również nam, aby nas uzdolnić do dwóch bardzo konkretnych rzeczy. Co więc mamy czynić? To, co robił Jezus było skandalem. Budziło opór. Czy inaczej jest dziś? Jakie uczucia budzi we mnie miłosierdzie Boga, który chce wszystkich przyciągnąć? Jak poznać siebie, żeby nie doświadczyć rozpaczy jak Judasz? Ewangelia opisuje dziś, że Tomasz dotknął ran Jezusa. Rany kojarzą się z cierpieniem, ale są też symbolem czegoś znacznie głębszego i piękniejszego. Bóg chce abyśmy doświadczali Jego miłości, i abyśmy z tą miłością szli do drugiego człowieka. Ważne jest również budowanie wyobraźni miłosierdzia w innych….ale jak to robić?

Po odpowiedzi zapraszamy do homilii ks. Jacka Sochy.

11.04.2021 – Homilia ks. Adama Krolla.

    Dzisiejsze słowa według Ewangelii św. Jana pokazują nam wystraszonych, zamkniętych z obawy przed Żydami, apostołów. Jezus przychodzi do nich mimo drzwi zamkniętych i tchnieniem daje im Ducha Świętego. Czy wierzę, że Jezus zmartwychwstał i żyje? Czy potrafię zaufać, że nie ma takiego grzechu, którego Bóg by mi nie przebaczył, jeśli Go oto poproszę? Czy w sprawach trudnych modlę się słowami: Jezu, ufam Tobie? A może więcej we mnie postawy Tomasza, który uwierzył, gdy Jezus spełnił postawione przez niego warunki?

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Adama Krolla.

Wigilia Paschalna 2021 w fotografii.

fot. Anna Chojnowska

Wielki Piątek 2021 w fotografii.

fot . Anna Chojnowska

Słowa pozdrowień i życzeń Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

 

 

         Drodzy Bracia w Kapłaństwie,

         Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

 

         Przed kilkoma dniami rozpocząłem posługę pasterską w tutejszej Wspólnocie archidiecezjalnej. Dziękuję Bogu za tę nową misję pasterską, którą chciałbym pełnić wespół z Wami i z Waszą pomocą. Niektórych miałem już okazję spotkać w chwili kanonicznego objęcia archidiecezji bądź przy okazji innych celebracji Wielkiego Tygodnia. Wielki Tydzień jest wyjątkową ku temu okazją, aby tę wspólną drogę odkrywać i nią podążać. Ona wpisuje się w wielkie wydarzenia z ostatnich dni życia Jezusa. Jako Syn Boży pozostawał w głębokiej jedności z Ojcem, aby całkowicie wypełnić Jego wolę i odkupić człowieka z niewoli grzechu. O tę jedność pośród nas prosił również swojego Ojca. W Wieczerniku, tuż po ustanowieniu Eucharystii, modlił się: „Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21).

         Te słowa są dla nas duchowym testamentem. Przyjmujemy je, chcemy nimi żyć i nimi kierować się w relacji z innymi, aby dawać żywe świadectwo naszej wiary.

         Kierując do Was tych kilka słów, chciałbym Wszystkich serdecznie pozdrowić i wyrazić moją wdzięczność za każdy przejaw tej jedności w postaci życzliwego przyjęcia mnie do tej archidiecezji, za waszą modlitwę w mojej intencji i za wspólne przeżywanie wielkich wydarzeń Paschalnych.

         Pragnę nadto życzyć, aby wydarzenia Paschalne stawały się w pełni Waszym udziałem, ubogacały i przemieniały wewnętrznie, wnosiły nadzieję i radość w codzienne życie, i na wzór Apostołów czyniły Was świadkami radosnej nowiny o Zmartwychwstaniu Pana.

         Wszystkich obejmuję modlitwą i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

                                                                Abp Tadeusz Wojda SAC

                                                              METROPOLITA GDAŃSKI

« Starsze posty