Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Chełmińskiej powstała w czerwcu 1987 roku podczas pierwszej wizyty Ojca Świętego na Wybrzeżu Gdańskim. Był to rok, w którym mieliśmy zaszczyt i wielką radość gościć Papieża Jana Pawła II w Gdyni podczas uroczystej Mszy Św. na Skwerze Kościuszki.
      W kwietniu 1992 w związku ze zmianą podziału administracyjnego diecezji parafia nasza została przyłączona do archidiecezji gdańskiej, w której jako diecezjalna organizacja działała Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis”.
      W lutym 1997 roku mężczyźni z naszej parafii oraz około 3600 innych mężczyzn zostali zaprzysiężeni przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Jak zapewnie większość z nas pamięta był to rok w krórym Ojciec Święty ponownie zaszczycił nas swoją wizytą. Tym razem podczas swojej drugiej wyzyty na pomorzu w czasie uroczystej Mszy Św. w Sopocie.
Przez całą noc bracia pilnowali ołtarza. Było to okazją do wykonania pamiątkowych zdjęć.
Od tego czasu aż do dnia dzisiejszego Kościelna Służba Mężczyzn „Sempe Fidelis” naszej parafii działa jako oficjalna wspólnota. Tak jak inne wspólnoty, K.S.M. czynnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach i uroczystościach wypełniając swój statutowy obowiązek „zabezpieczenia ładu należnego modlitwie liturgicznej, zwłaszcza w tłumnych zgromadzeniach”. Działalność braci nie ogranicza się jednak wyłącznie do zadań porządkowych, czynnie oni uczestniczą w życiu Kościoła wspierając kapłanów w pracy duszpasterskiej w zakresie możliwym dla osób świeckich.
W okresie całego roku wspólnoty K.S.M. wspomagają się wzajemnie w czasie uroczystości ważnych dla życia poszczególnych parafii. Ważne miejsce w życiu Kościelnej Służby Mężczyzn zajmują wspólne spotkania modlitewne związane z licznymi uroczystościami. Należą do nich coroczna pielgrzymka z Kościoła Mariackiego do Kościoła Świętego Wojsciecha, jesienne spotkanie na Skwerze Kościuszki przy pomniku upamiętniającym wizytę Ojca Świętego, pielgrzymki na Kalwarię Wejherowską, a także uroczystości rocznicowe i wiele innych uroczystości obejmujących swym zasięgiem pojedyncze dekanaty lub całą diecezję.


Ze statutu Kościelnej Służby Mężczyzn

W tysiącletnią historię Kościoła Gdańskiego wpisała się Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do diecezji Gdańskiej jako wydarzenie niezwykłe. Decyzją Biskupa Gdańskiego z dnia 28 Lutego 1987 roku została Powołana Kościelna Służba Porządkowa „Semper Fidelis”, która pełniła w sposób godny zadanie na nią nałożone. Ochrona Ojca Świętego , religijny klimat w miejscach sprawowania nabożeństw, porządek na trasach przejazdu Namiestnika Chrystusowego – to wszystko było możliwe dzięki ofiarnej służbie mężczyzn, którzy pod hasłem Semper Fidelis – Zawsze Wierny spełnili swój religijny obowiązek. Pielgrzymka Papieska na Gdańskie Wybrzeże trwa w swoich skutkach. Pragniemy być stróżami tych wartości, które nam przypomniał Ojciec Święty zwłaszcza w czasie Mszy Świętej sprawowanej dla Ludzi Pracy w dniu 12 czerwca 1987 roku na Gdańskiej Zaspie. Ojciec Święty opuszczając Gdańsk powiedział „żywię głębokie przeświadczenie, iż to, co się zaczęło dokonywać tu w Gdańsku i na Wybrzeżu i w innych środowiskach pracy w Polsce, ma wielkie znaczenie dla ludzkiej pracy. I to nie tylko na naszej ziemi, ale wszędzie.” Świadectwo życia, obrona chrześcijańskiej tożsamości narodu, solidarność w środowisku pracy, a to wszystko z motywów religijnych i głęboko humanitarnych będzie budowaniem wspólnoty Kościoła oraz działaniem na rzecz dobra wspólnego własnego narodu dążącego do odzyskania pełnej podmiotowości. To jest działanie dla przyszłości. To jest wielki obowiązek spoczywający na naszym pokoleniu. W sposób zorganizowany przejmuje to wszystko na siebie Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” w Diecezji Gdańskiej. Ma to związek z tym, co naucza Sobór Watykański II gdy mówi „Właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie” (Dekret o apostolstwie świeckich, n.2).

Lista osób wspólnoty K.S.M. „Semper Fidelis”

  • ks. Tomasz Makowski –  duszpasterz parafialny
  • Wiewiórski Mirosław – moderator
  • Lesner Józef – (zastępca moderatora)
  • Szyca Andrzej – skarbnik
  • Hebel Andrzej
  • Kiżewski Zbigniew
  • Lesner Józef
  • Papierowski Adam
  • Preiss Wojciech

Bracia którzy odeszli do domu Pana

śp. Józef Glica – pełnił funkcję z.ca moderatora

śp. Zbigniew Graban – członek

śp. Andrzej Witkowski – członek

śp. Izdebski Józef – pełnił funkcję moderatora

Wszyscy członkowie wspólnoty należą do X Róży Żywego Różańca.

Terminy spotkań 

Ustalane i ogłaszane na bierząco.