Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja

ul. św. Mikołaja 1 Gdynia Chylonia

24.01.2021 – Homilia ks. Jacka Sochy

         Dziś czytamy, że Jezus wysyła uczniów, by głosili nawrócenie. Symbolem tego jest Jezus rozpięty na krzyżu w postawie otwartości, jakby chciał wszystkich przyciągnąć. Przeciwieństwem słowa „metanoia” jest paranoja komentuje Henry Nouwen. Paranoik to człowiek, którego symbolem jest bokser, który zakłada gardę, który się boi, chowa. Jezus chce dotykać naszego sposobu myślenia. Potrzebujemy nawrócenia. Często jesteśmy w ogromnym błędzie: potępiamy kogoś, osądzamy na podstawie powierzchownych przesłanek. Czasem wręcz, jak Jonasz, mówimy, kogo Bóg ma zbawić. Mamy tak bardzo zanieczyszczone oczy, serce. Ewangelia wyzwala – Jezus solidaryzował się z kryminalistami, grzesznikami. Z tymi, którzy dziś siedzą w więzieniu. Popełnili zbrodnię, ale czy ja nigdy nikogo nie zabiłem myślą? Czy nie skrzywdziłem kogoś w swojej głowie? Bardzo ważne jest, aby prosić Boga o pokorę, gdy stajemy wobec kogoś, kogo trudno nam jest kochać.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.

24.01.2021 – Homilia ks. Grzegorza Malinowskiego.

            Księga Jonasza ukazuje nam dziś, jak miłosierny jest Pan Bóg. Prorok zostaje wysyłany do mieszkańców Niniwy, aby usłyszeli Słowo Boże. W każdym z nas jest trochę z Jonasza. Lękamy się tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Dlatego, gdy powinniśmy głosić Ewangelię bliźnim, wypełnić misję nawrócenia człowieka, to uciekamy od tego zadania. Jako grzesznicy jesteśmy mieszkańcami Niniwy. Te dwie rzeczywistości przenikają się w nas. Mamy się nawracać jak Jonasz, aby nie osądzać drugiego człowieka. Powinniśmy się modlić i mieć współczucie dla grzesznika. Gdy sądzę bliźniego, to gdzie jest we mnie miłość Boża? Ewangelia św. Marka ukazuje nam słowo pułapkę – natychmiast. Co nam pozostanie za kilka dni? Jedynie słomiany zapał. Słowo Boże wzywa nas do ciągłego nawracania.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.

Konkurs Głosu Mikołaja „Pokaż, jak radzisz sobie z pandemią”

Głos Mikołaja proponuje Wam konkurs „Pokaż jak radzisz sobie z pandemią”. Potrwa do 30 stycznia. Zachęcamy do udziału!

👉Prosimy o przesyłanie zdjęć (max. 3) wraz z ich krótkim opisem (2-3 zdania) na adres email: glosmikolaja1@gmail.com
Szczególnie mile widziane będą aktywności poza domem – prosimy jedynie, żeby były bezpieczne i takie, które warto polecić innym. Opis również ma za zadanie zachęcić innych.

 👉Dla trzech zwycięzców mamy książkę pt. „Powróćmy do marzeń. Droga ku lepszej przyszłości” autorstwa Papieża Franciszka.

👉Najciekawsze fotorelacje będziemy na bieżąco zamieszczać na funpage’u Głosu Mikołaja.

Kilknij i zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.

17.01.2021 – Homilia ks. Zbigniewa Lenarta.

      Każda liturgia to spotkanie ze Słowem, z Bogiem żywym, gdzie Pan odnawia w nas chrzest i powołanie. Dziś w Ewangelii Jezus formuje swój Kościół rozumiany jako Ciało Chrystusa. Nasze ciało jest świątynią Boga, aby pokazać tym, którzy są pogrążeni w ciemności, że jest życie, że jest miłosierdzie, że jest światło. Dziś Bóg pyta: Czego szukacie? Czego chcecie? Jezus daje odpowiedź, że prawdziwy dom i odpoczynek można znaleźć tylko w Bogu. Pandemia pokazała nam, że wiele kierunków, które obraliśmy do tej pory było mylnych. Można zadać sobie zatem pytanie, w co ja dziś inwestuję? Nasze ciało jest miejscem działania Bożej łaski. On nas stworzył jako osoby seksualne: kobietę i mężczyznę. Jest to ogromny, wspaniały dar. Dlatego dziś to Słowo jest piękne, bo pokazuje naszą godność, nasz wymiar dziecięctwa Bożego. W homilii usłyszymy także, jak wyglądają misje wędrowne w Kazachstanie, na Syberii i w Republikach Azjatyckich. Będzie o tym, że głosić Jezusa może nie tylko ksiądz, ale rodzina, która zostawia wszystko i jedzie na „drugi koniec świata”, aby swoim przykładem świadczyć, że Bóg jest żywy.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Zbigniewa Lenarta.


Ks. Zbigniew Lenart – pochodzi z diecezji lubelskiej, misjonarz w ekipie katechistów wędrownych w Kazachstanie i na Syberii.

Ogłoszenia Duszpasterskie i Biuletyn Parafialny, 17.01.2021r.

1. W związku z powrotem młodszych dzieci do szkół wznawiamy zajęcia przygotowujące do pierwszej Komunii Świętej w parafii według dotychczasowego planu. Odbywać się one będą w kościele. Szczegółowe informacje u ks. Andrzeja.
2. Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej już dzisiaj zapraszamy na trzy spotkania: 12 lutego, 12 marca i 16 kwietnia o 19:15 w kościele. Spotkania potrwają około 50 minut.

Czytaj dalej…

10.01.2021 – Homilia ks. Grzegorza Malinowskiego.

            Dzisiejsza Ewangelia według świętego Marka ukazuje nam chrzest Jezusa. Syn Boży zgadza się na zanurzenie w wodach Jordanu przez Jana Chrzciciela. Widać w tym znaku pokorę Jezusa, który chce zwrócić uwagę ludziom na znaczenie chrztu. Aby zmienić swoje życie, nawrócić się, trzeba było wyznać swoje grzechy i pozwolić Janowi na zewnętrzne obmycie wodą. Symbol gołębicy to znak Ducha Świętego, a otwarte niebo to moment upewnienia dla Jana Chrzciciela, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga Ojca.Dziś chrzest to zanurzenie w śmierć i wynurzenie do nowego życia. Otrzymujemy w tym sakramencie Ducha Świętego i życie Boże. Aby odnaleźć chrześcijańską tożsamość, warto przypominać sobie, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.

10.01.2021 – Homilia ks. Jacka Sochy

         Św. Marek najkrócej opisuje chrzest, ale pisze coś bardzo istotnego, że Jan głosił „kerygmat” o Jezusie. O Jezusie, który będzie chrzcić w Duchu Świętym. Będzie ożywiać to, co umarłe. Chrzest w Jordanie jest znakiem, który jest dla nas. Jezus chce nas zaprosić, aby odejść od szukania siebie. Na swoim przykładzie pokazuje, jak to zrobić. Poprzez chrzest zostaliśmy uzdolnieni, aby wybierać to, co jest głosem Boga. Papież Franciszek w książce „Powróćmy do marzeń” opisuje jak rozeznawać, jak rozróżniać duchy w tym skomplikowanym świecie, w którym obecnie żyjemy. Otrzymaliśmy zdolność do tego właśnie przez chrzest. Papież pisze również o tym, że Bóg daje nam światło na nasze decyzje. Czasem wystarczy wytrwać w ciszy i wsłuchać się w to, co mówi Duch Święty.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.

« Starsze posty