Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja

ul. św. Mikołaja 1 Gdynia Chylonia

Strona 2 z 89

03.01.2021 – Homilia ks. Jacka Sochy

„Na początku było Słowo” pisze św. Jan. Bóg chce z nami rozmawiać, jest w Nim dyspozycja do dialogu. W Piśmie Św. mamy przykłady, kiedy Bóg chce odnaleźć człowieka, zadając mu pytanie. On nie potrafi przejść obok nas bez Słowa. A jak jest z nami? Czy nie ma w nas postawy narcyza, gdy z kimś rozmawiam? Czy jest w nas otwartość, żeby usłyszeć drugiego człowieka, nawet gdy ma zupełnie inne poglądy, zdanie? Papież Franciszek stwierdza wręcz, że „żyjemy w świecie głuchym”, gdzie nikt nie słucha, wszyscy mówią. W Bogu jest niezwykła zdolność zarówno, żeby dać nam Słowo i aby nas słuchać. Jego Słowo staje się ciałem. Módlmy się, abyśmy otrzymując dziś dar Słowa i Eucharystii, wyzwalali się z narcyzmu i głuchoty.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy

03.01.2021 – Homilia ks. Andrzeja Friedela

W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł w Liście do Efezjan modli się do Pana Boga o ducha mądrości dla całego kościoła. „Niech da wam światłe oczy serca..” Człowiek posiada pięć zmysłów, które Pan Bóg cudownie stworzył. One są ważne, ale powinniśmy zadbać o serce, aby Duch Święty w nim mieszkał i je oczyszczał. Abyśmy pragnęli widzieć świat oczami Pana Boga. Takie oczy serca posiadał święty Jan Ewangelista, który w dzisiejszym Słowie podzielił się z nami tym, co sam zobaczył, idąc za Jezusem i ucząc się od Niego.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela

Ogłoszenia Duszpasterskie i Biuletyn Parafialny, 03.01.2021r.

1. Wspólne kolędowanie prowadzone przez muzykujących parafian i przyjaciół odbędzie się dzisiaj w niedzielę, 3 stycznia o 16:30 w górnym kościele. Będzie ono również transmitowane na kanale youtube Głosu Mikołaja.
2. Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, obchodzić będziemy w środę, 6 stycznia. Msze Święte tego dnia w porządku niedzielnym, nie będzie jedynie Eucharystii w dolnym kościele.

Czytaj dalej…

27.12.2020 – Homilia ks. Grzegorza Malinowskiego.

          Głównym tematem dzisiejszego Słowa jest wiara, która została pokazana na przykładzie życia Abrahama, Maryi i Józefa. Nie prośmy o zdrowie, pieniądze, pracę. Módlmy się o wiarę. Jest ona nam potrzebna jako szczepionka przeciwko grzechowi, zwątpieniu oraz śmierci duchowej. Módlmy się oto żebyśmy w naszym życiu dostrzegli Pana Jezusa, który narodził się z matki Maryi. Dostrzeżmy Boga w małym Dzieciątku, które przychodzi do naszych serc, jak zobaczyli Jezusa w świątyni Symeon i prorokini Anna. Zauważmy Go w chlebie, który będziemy podczas Eucharystii spożywali. Usłyszmy Słowo Boga w Ewangelii. A wówczas wszystko, co jest potrzebne, będzie nam dodane. Taką obietnicę otrzymaliśmy od Pana Jezusa i wierzmy, że ona się spełni, bo Bóg się o nas troszczy.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.

27.12.2020 – Homilia ks. Jacka Sochy

         Dzisiejsza Liturgia pokazuje spotkanie stworzenia z Bogiem. W tym wydarzeniu bierze udział starzec Symeon, który wyczekuje pociechy Izraela. W oryginale mamy tam greckie słowo „parakaleo”, które oznacza dosłownie „przywołać do czyjegoś boku”. Symeon oczekiwał takiej pociechy, która jest stanięciem kogoś przy nim. Być może my również zamiast dobrej rady, potrzebujemy właśnie czyjejś obecności. W tę niedzielę Św. Rodziny przyzywajmy, wołajmy Ducha Świętego (Parakleta), aby przyszedł do naszych rodzin, do różnych sytuacji w naszych domach. Potrzebujemy Go, byśmy mogli, jak Symeon, wyśpiewać pieść chwały, że to pocieszenie wypełniło się także w naszym życiu.
Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.

26.12.2020 – Homilia ks. Jacka Sochy

      Widzimy dziś w Liturgii Słowa owoce tej prawdy, że Bóg stał się człowiekiem. Szczepan jest podobny do Jezusa w tym, jak zadziwia innych swoją posługą oraz jak umiera. Ten pierwszy męczennik ukazuje prawdę, co może się stać z człowiekiem, gdy pójdzie drogą wiary. Tę drogę można podzielić na trzy etapy uczniostwa: podstawowe, dojrzałe i radykalne. Pierwszy to uczenie się, zbieranie, przyjmowanie; drugi to oddawanie. Każdy etap jest potrzebny i prowadzi do tego radykalnego uczniostwa, kiedy nawet nasza śmierć może stać się błogosławieństwem dla innych, może stać się darem. Jezus przyszedł na świat, abyśmy dojrzale przeszli każdy z tych etapów i o to dziś się módlmy.

Zapraszamy na homilię ks. Jacka Sochy.

26.12.2020 – Homilia ks. Andrzeja Friedela

     Dzisiejsza liturgia to nieoczekiwana zmiana miejsca i czasu. Z Betlejem przenosimy się do chwili męczeństwa świętego Szczepana. Świat przez Narodzenie Pańskie nie stał się niebem na ziemi. Jesteśmy potomstwem pełnego heroizmu Abla i okrutnego Kaina. Przyjście Jezusa na świat sprawia, że ostatnie słowo nie należy do przemocy. Święty Szczepan na okrucieństwo i niesprawiedliwość, która go spotkała, odpowiedział miłością. Jezus przejął władzę nad sercem Szczepana. A jak ja się zachowuję wobec krzywdy, którą ktoś mi wyrządza? Czy zapraszam Jezusa, aby przejął władzę nad moim sercem? Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Friedela.

« Starsze posty Nowsze posty »