Opiekun: ks. Jacek Socha
Kordynatorki: Ewa Koszałka i Maria Witczak

W dzialności parafii chylońskiej od początku jej istnienia widoczny był wymiar charytatywny. Przybierał on różne formy instytucjonalne. Najnowszą jej postacią jest Parafialny Zespół Caritas będący częścią organizacji Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zespół rozpoczął działalność jesienią 2009 r., kiedy to odwiedził parafię ks. Krzysztof Sagan, ówczesny wicedyektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

    Do zadań PZ Caritas należy świadczenie miłości miłosiernej względem ubogich. Dzieje się to porzez regularną pomoc w postaci wydawania wyżywienia, przygotowywanie paczek światecznych, odwiedziny ludzi bedacych w potrzebie i przygotowanie śniadania dla dzieci uczestniczących w Roratatch. Oryginalną formą działalności chylońskiej Caritas są wieczerze wigilijne dla samotnych i bezdomnych, które odbywają się w godzinach wieczronych 24 grudnia. W kolacjji wigilijnej w roku 2014 uczestniczyło 29 osób, a w 24.12.2015 r. przyszło 38 osób, 2018 r.  – 45.

Koordynatorem PZ Caritas w latach 2009-2014 była Alicja Dettlaff, a w latach 2014-2021 – Renata Młynska

    Aktualnie koordynacja Parafialnego Zespołu Caritas zajmuje się Ewa Koszałka i Maria Witczak

    Od grudnia 2017 r.  PZ Caritas koordynuje dzieło Zupy Chylońskiej, w które zaangażowanych jest ok. 35 wolontariuszy.Numer konta Parafialnego Zespołu Caritas: Bank Pekao 13 1240 5354 1111 0010 9124 3143