19 grudnia 2021, godz. 18:30

16 stycznia 2022, godz. 18:30
20 lutego 2022, godz. 18:30
20 marca 2022, godz. 18:30
10 kwietnia 2022, godz. 18:30
15 maja 2022, godz. 18:30
19 czerwca 2022, godz. 18:30
18 września 2022, godz. 18:30
16 października 2022, godz. 18:30
20 listopada 2022, godz. 18:30
18 grudnia 2022, godz. 18:30