„Jezus Pantokrator” autorstwa Kiko Arguello -inicjatora Drogi Neokatechumenalnej

Co roku w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu ekipa świeckich ze wspólnot Drogi Neokatechumenalnej parafii św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni wraz z ks. Proboszczem głosi „Katechezy Zwiastowania”.

Katechezy skierowane są do każdego: młodzieży, małżeństw, osób żyjących w związkach niesakramentalnych, osób samotnych, starszych, chcących pogłębić swoja wiarę, a także do osób oddalonych, niewierzących, będących w poczuciu bezsensu życia, w różnych życiowych kryzysach, by mogły doświadczyć mocy Kerygmatu tj. Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, który kocha grzeszników i okazuje każdemu swoje miłosierdzie, by doświadczyć mocy Słowa Bożego, które zbawia i czyni człowieka szczęśliwym, dając nadzieję i perspektywę życia wiecznego.

Katechezy odbywają się zwykle w poniedziałki i czwartki o godz.19:15 w dolnym kościele po Mszy Świętej wieczornej.

Jest to cykl 15 spotkań zwieńczonych weekendową konwiwencją (rekolekcjami).

Najbliższe Katechezy Zwiastowania rozpoczną się w 7 kwietnia 2024 r. o 19:30 w dolnym kościele. Bedą się odbywały we czwartki (19:15) i niedzielę (19:30). Szczegółowe informacje: Adam tel. 515707531

Więcej informacji: zakładka Wspólnoty / Neokatechumenat