• Grupa „Horyzont” spotyka się w każdy poniedziałek o 18.00 w sali nr 7, tzw. agapowej domu parafialnego.

W ostatni poniedziałek miesiąca odbywa się miting otwarty,  na którym każdy jest mile widziany.


                   Grupa Anonimowych Alkoholików „Horyzont” zawiązała się 24 czerwca 1996 roku. Inicjatorami powstania grupy byli Ryszard i Janusz, członkowie pierwszej chylońskiej wspólnoty neokatechumenalnej w parafii św. Mikołaja. Wśród osób, które jako pierwsze dołączyły do grupy, był ś.p. Zbigniew, który dał nazwę grupie; później wstąpił do neokatechumenatu. Następnie dotarł Marek, który był filarem tej grupy przez prawie 19 lat. Obecnie również jest członkiem wspólnoty neokatechumenalnej. Do grupy AA „Horyzont” należą osoby borykające się z chorobą alkoholową, które pracują na programie XII kroków. Jedynym warunkiem przynależności do grupy jest chęć zaprzestania picia alkoholu. Nie ma żadnych składek ani opłat za członkostwo – wspólnota utrzymuje się z własnych, dobrowolnych datków. Do grupy należą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Życie tych osób zmienia się radykalnie, gdyż choroba alkoholowa jest problemem moralnym, a wewnętrzna przemiana może doprowadzić do zwycięstwa nad nałogiem. Zasady funkcjonowania grupy są dokładnie opisane w XII Tradycjach AA, i zachowywanie tych Tradycji gwarantuje trwanie tych grup.