Sakrament Namaszczenia Chorych można przyjąć zawsze w razie pogorszenia się stanu zdrowia, ciężkiej choroby  czy zagrożenia życia. W razie zaistnienia takiej potrzeby nalezy kontaktować się z Biurem Parafialnym.

Należy wtedy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź)