Powstanie kościoła pw. Św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni.

Pierwszy drewniany kościół,  na miejscu obecnie stojącego,  został wzniesiony około roku 1352 i była to fundacja Archidiakona Pomorskiego. W kościele doraźnie odprawiał nabożeństwa proboszcz oksywski, gdyż była to filia oksywskiej parafii. W wiekach XVI-XVII kościół chyloński służył protestantom, gdyż Chylonia wraz z Cisową były wtedy w posiadaniu gdańskiej rodziny Cyrenbergów,  wyznania protestanckiego. Kiedy Chylonia ponownie przeszła w polskie ręce i stała się posiadłością Sobieskich,  król Jan zlecił przywrócenie kościołowi jego pierwotnego przeznaczenia. Kościół stał się ponownie filią parafii oksywskiej.

W roku 1887 został wzniesiony kościół murowany na podmurówce kamiennej w stylu neogotyckim, którego prezbiterium jest pozostałością kościoła z XIV wieku. Samodzielna parafia w Chyloni pw. Św. Mikołaja została utworzona w 1915 roku.

Dla szybko rozwijającej się po II Wojnie Światowej dzielnicy mieszkaniowej, piękny ale mały kościół stał się za ciasny. W roku 1981 staraniem proboszcza ks. Wojciecha Zielińskiego rozpoczęto dobudowę nawy bocznej,  usytuowanej prostopadle do prezbiterium. Były to czasy niekorzystne dla jakichkolwiek działań Kościoła i  rozbudowa nie została ukończona. Ponowne starania o rozbudowę kościoła rozpoczął w roku 1984 proboszcz ks. prałat Ludwik Grochowina. Urząd Miasta Gdyni akceptując kolejny przedstawiony projekt, wydał zgodę dopiero w 1987 roku. Wykonawcą projektu kościoła i wieży jest inż. arch. Janusz Kowalski z Sopotu,  a konstruktorami: mgr inż. W. Borkusiewicz i mgr inż. Jan Borkusiewicz z Gdańska. W międzyczasie wybudowano nową plebanię i dom parafialny. W starej plebani zamieszkały siostry ze Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaretu, które pomagały w pracy duszpasterskiej. Nową dobudowaną część kościoła poświęcił bp Marian Przykucki 6.XII.1990r. Nowa wieża została poświęcona przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego 6.XII.1992r. Organy mechaniczne to dzieło Jerzego Kureckiego z Koźmin – liczą 17 głosów,  a poświęcone zostały przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego 25.X.1996 roku. Witraże do nowej części kościoła wykonał artysta Krzysztof Harytoniuk z Sopotu. Obecny wystrój prezbiterium to dzieło artystów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Adama Brinckena – artysty malarza i Macieja Zychowicza – artysty rzeźbiarza. Wystrój starej części kościoła to trzy neogotyckie ołtarze z 1895 roku.

     Od wieków bardzo żywy był we wsi Chylonia kult Św. Mikołaja. Poza kościołem pod jego wezwaniem istniała kapliczka na tzw. Świętej Górze nieopodal kościoła przy której, jak glosi legenda,  mieszkał pustelnik. W XIX wieku nad rzeczką Chylonką została postawiona murowana kapliczka z figurą Św. Mikołaja. Obecna kapliczka na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej i Św. Mikołaja została zbudowana tuż po II Wojnie Światowej.

Parafia posiada piękną zabytkową figurę Św. Mikołaja z XVII wieku, Pietę-rzeźbę ocenioną podczas konserwacji na wiek XIV, oraz z XVII wieku obrazy: Św. Mikołaja i NMP Bolesnej trzymającej ciało zmarłego Jezusa.

Więcej informacji można znaleźć w monografii: „Sto lat parafii Św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni”,  praca zbiorowa pod red. A. Bastiana i ks. Jacka Sochy, Wyd. Bernardinum, Gdynia 2015.