Wspólnota Trudnych Małżeństw w Chyloni powstała po rekolekcjach, które odbyły się w dniach 14-16 października 2016 r. Gośćmi we wspomniany weekend byli: ks. Piotr Adamski i przedstawiciele gdańskiego ogniska “Sychar”.      Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej, którą założyli sakramentalni małżonkowie. Współzałożycielem Wspólnoty jest ks. Jan Pałyga SAC. W dniu 14 marca 2012 roku Episkopat Polski mianował krajowym duszpasterzem Wspólnoty ks. Pawła Dubowika  

koorydnatorka ogniska gdyńskiego: Magdalena Miłkowska, e-mail: magdalena.milkowska@wp.pl 

opiekun duchowy ogniska gdyńskiego: ks. Jacek Socha, e-mail: jaceksocha2@gmail.com

Spotkania gdyńskiego ogniska „Sychar” mają podwójny charakter:

I. SPOTKANIA PONIEDZIAŁKOWE

  • 13 i i 27 czerwca 2022 r. , 18:30 – Eucharystia w kościele, a następnie spotkanie ok. 19:15 w sali pod starą plebanią (Sw. Mikołaja 4, wejście przez furtkę ogrodową)

II. SPOTKANIA PIĄTKOWE (drugi i czwarty piątek miesiąca)

Adoracja Najśw. Sakramentu, w ciszy,  między 17 a 18 w dolnym kościele. 

Spotkanie przy herbacie i kawie oraz możliwość rozmowy między 18:00 a 19:30 w starej plebanii (główne wejście)

Spotkania odywają się po wcześniejszym umowienieniu terminu z animatorami (kontakt poprzez e-mail do Magdaleny Miłkowskiej)

wiecej informacji: www.sychar.org

 Modlitwa gdyńskiego ogniska „Sychar”:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Polecamy relację z inauguracji gdyńskiego „Sychar” gdansk.gosc.pl