Wspólnota Trudnych Małżeństw w Chyloni powstała po rekolekcjach, które odbyły się w dniach 14-16 października 2016 r. Gośćmi we wspomniany weekend byli: ks. Piotr Adamski i przedstawiciele gdańskiego ogniska “Sychar”.     

koorydnatorka ogniska gdyńskiego: Danuta Necel-Lewandowska, e-mail: sychar.gdynia@gmail.com

opiekun duchowy ogniska gdyńskiego: ks. Jacek Socha i ks. Paweł Strzałkowski

SPOTKANIA GDYŃSKIEGO OGNISKA ODBYWAJĄ SIĘ W NASTEPUJĄCYCH TERMINACH:

  • Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, 18:30 – Eucharystia w kościele, a następnie spotkanie ok. 19:15 w sali pod starą plebanią (Sw. Mikołaja 4, wejście przez furtkę ogrodową)

Spotkania w styczniu:

15 stycznia 2024 r.

29 stycznia 2024 r.


wiecej informacji: www.sychar.org

 Modlitwa gdyńskiego ogniska „Sychar”:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Polecamy relację z inauguracji gdyńskiego „Sychar” gdansk.gosc.pl