Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca, poza miesiącami świątecznymi, podczas Mszy Świetej
o godz. 1300 (w górnym kościele).

Terminy:

25 grudnia 2022 – katecheza chrzcielna w środę,  21.12.2022

8 stycznia 2023

12 luty 2023

10 kwietnia 2023 – katecheza chrzecielna w środę, 05.04.2023

14 maja 2023

11 czerwca 2023

9 lipca 2023

13 sierpnia 2023

10 września 2023

8 października 2023

12 listopada 2023

25 grudnia 2023 – katecheza chrzcielna w środę, 20.12.2023

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka.
2.  Dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, dokładny adres i datę urodzenia. Poza tym chrzestni mieszkający poza naszą parafią,  dostarczają ze swojej parafii zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi (takie zaświadczenia mogą przynieść do zakrystii tuż przed samym Chrztem).
4. Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w środę poprzedzającą chrzest, w kościele, o godzinie 19.15.