Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca, poza miesiącami świątecznymi, podczas Mszy Świetej
o godz. 1300 (w górnym kościele).

Terminy:

12 czerwca 2022

10 lipca 2022

14 sierpnia 2022

11 września 2022

09 października 2022

13 listopada 2022

25 grudnia 2022 – katecheza chrzcielna w środę,  21.12.2022

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka.
2.  Dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, dokładny adres i datę urodzenia. Poza tym chrzestni mieszkający poza naszą parafią,  dostarczają ze swojej parafii zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi (takie zaświadczenia mogą przynieść do zakrystii tuż przed samym Chrztem).
4. Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej, która odbywa się w środę poprzedzającą chrzest, w kościele, o godzinie 19.15.