„…ale napełniajcie się Duchem przemawiając do siebie
w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha,
śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach…” [Ef 5,18-19]

Kontakt z dyrygentką Emilią Litwin-Watkowską (tel. 506 800 467)

Rozpoczęły się juz próby przed Triduum Paschlanym 2023

Niedziela, godz. 17:30 – sala nr 5 w domu parafialnym