„…ale napełniajcie się Duchem przemawiając do siebie
w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha,
śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach…” [Ef 5,18-19]

Kontakt z dyrygentką Emilią Litwin-Watkowską (tel. 506 800 467)

Rozpoczęły się juz próby przed Triduum Paschlanym 2020

19.01.2020 r. – 16:30 – dom parafialny

26.01.2020 r. 16:30 – dom parafialny

31.01.2020 r.  18:45 – dom parafial

16.02 (niedziela) – 17:30-20:00
22.02 (sobota) – 17:00-19:30
28.02 (piatek) – 19:00-21:30

W związku z sytuacją z racji bezpieczeństwa w tym roku oprawa muzyczna Triduum była skromniejsza. Zaśpiewał kwartet.