W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

  1. Akt zgonu.
  2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
  3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania.
  4. Jeśli pogrzeb ma się odbyć na Cmentarzu Leszczynki, należy przedłożyć dokument potwierdzający ostatnią opłatę za miejsce cmentarne.