Informacje dla pragnących przyjąć sakrament Bierzmowania w roku 2023.

Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się w naszej parafii dwutorowo:

  1. Poprzez projekt Postcresima, do którego zapraszamy wszystkich młodych. Tutaj znajdziesz więcej informacji https://swmikolaj.org/index.php/projekt-post-cresima/

2. Poprzez zwyczajne przygotowanie, do którego zapraszamy młodzież klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Zazwyczaj nabór do grupy przygotowującej się rozpoczyna się na samym początku września poprzez przyjście na niedzielną Eucharystie w dolnym kościele o 17:00. Odpowiedzialnym za przygotowanie i osobą do kontaktu jest ks. Grzegorz Malinowski.

Ekipa Kursu Alpha dla kandydatów do bierzmowania