Informacje dla pragnących przyjąć sakrament Bierzmowania w roku 2023.

Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się w naszej parafii dwutorowo.

  1. Poprzez projekt Postcresima, do którego zapraszamy wszystkich młodych. Tutaj znajdziesz więcej informacji https://swmikolaj.org/index.php/projekt-post-cresima/

Uczniów klas ósmych i ich rodziców zapraszamy na spotkanie związane z Bierzmowaniem w czwartek, 22 września o 19:00 do dolnego kościoła.

2. Oraz zwyczajne przygotowanie, do którego zapraszamy młodzież klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Zazwyczaj nabór do grupy przygotowującej się rozpoczyna się na samym początku września poprzez przyjście na niedzielną Eucharystie w dolnym kościele o 17:00. Odpowiedzialnym za przygotowanie i osobą do kontaktu jest ks. Grzegorz Malinowski.

Ekipa Kursu Alpha dla kandydatów do bierzmowania