NOWY SKŁAD 24.10.2021 R.

Szymon Banaszczyk (Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa, grupa modlitwy kontemplacyjnej)

Aneta Batko (Diakonia Medialna „Głos Mikołaja”, Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Kinga Bronk (Trójmiejska Formacja Uwielbienia)

Barbara Chalecka (Apostolat Maryjny)

Małgorzata Chojnowska (Klub Seniora)

Andrzej Kałdowski (organista, Diakonia Muzyczna Św. Mikołaja)

Ewa Koszałka (PZ Caritas, Zupa Chylońska, Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Kordian Kulaszewicz (Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej)

Danuta Necel-Lewandowska (Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar)

Marta Nowicka (Spółdzielnia Socjalna Dobre Miejsce, Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Anna Pitala (Dzieje 2)

 Łucja Piotrowska-Ferens (Żywy Różaniec)

Emil Rojek (Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Wojciech Roman (Szkoła Ewangelizacji Magnificat, ministrant senior)

Irena Rosłanek (Czciciele Miłosierdzia Bożego, Kurs dla narzeczonych)

Iwona Saciłowska (Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Roman Szpura (Droga Neokatechumenalna)

Joanna Wenta (pracownik Biura Parafialnego, Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Agnieszka Wrycza (przedstawicielka młodzieży, Ruch Lednicki)

Księża pracujący aktualnie w parafii św. Mikołaja

***

 Polecamy film o naszej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z listopada 2018 r.

Spotkanie:

6.03.2016 r., godz. 16:00

5.06.2016 r., godz. 16:00 

 9.10.2016 r. godz. 16:00

11.12.2016 r. godz. 16:00

12.03.2017 r., godz. 16:00

18.06.2017, godz. 16:00

10.09.2017, godz. 16:00

1.10.2017, 15:30 – spotkanie z ks. Grzegorzem Strzelczykiem

19.11.2017 r. godz. 16:30

10.12.2017 r. godz. 19:30 – spotkanie z o. Kasprem Mariuszem Kaproniem

10.06.2018 r., godz. 16:00

18.11.2018 r. 16:30 w bibliotece domu parafialanego

3.02.2019 r., 16:00  w bibliotece domu parafialnego

1.12.2019 r. 16:00 w bibliotece domu par.

 2.02.2020, 16:00.

11.03.2022 r. 16:00 – na plebanii

22.05.20022 r., 16:00 – w sali nr 5

12.03.2023 r. 16:00 – na plebanii

1.10.2023, godz. 16:30, kawiarenka domu parafialnego

RADA DUSZPASTERSKA 2012 R.