Kurs Nowe Życie to weekend spotkania z realnie działającym Bogiem. Czy je potem wybierzesz i podejmiesz, zależy tylko od Ciebie. Twój Stwórca czeka na Ciebie nieustannie.

Kurs jest częścią programu międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Mogą w nim uczestniczyć zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają.

Kurs jest prowadzony w większości przez osoby świeckie – w różnym wieku, które wcześniej same doświadczyły, że Bóg jest obecny, realny i działa dzisiaj. Nie usłyszysz na nim nudnych kazań, czy katechez wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistości. Tak więc pod pewnym względem cały Kurs jest wielkim świadectwem zwykłych osób, które doświadczyły miłości Boga.

Celem weekendu jest pomoc Tobie w odnalezieniu żywego i zainteresowanego Tobą Boga.  Doświadczenie Jego miłości jest najcenniejsze w życiu każdego człowieka, daje ożywienie i umocnienie serca. Doświadczając tego, że jesteś kochany/kochana przez Stwórcę i że On jest Ojcem pełnym dobroci, zdobędziesz nowe siły do życia i dzielenia się miłością z innymi.

Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat.

Najbliższy kurs odbędzie się w naszym domu parafialnym na początku 2024 roku