Prowadzone przez wspólnotę Dzieje 2

Fundamentalną misją Kościoła jest wyznawanie osoby Jezusa Chrystusa, który jest Dobrą Nowiną, który jest Ewangelią.

Przyczyną, dla której większość z nas  boi się realizować swoją podstawową misję ewangelizacji jest to, że nie jesteśmy zaznajomieni ze sposobami jasnego, zwięzłego, łatwego do zrozumienia przedstawiania Ewangelii, Dobrej Nowiny o Jezusie.

Potrzebujemy głębokiego, osobistego związku z Jezusem oraz pragnienia i umiejętności dzielenia się Nim z innymi. 

Abyśmy stali się ewangelizatorami, musimy pogłębić swoją relację z Panem i życie w Duchu Świętym.

Głównym zadaniem szkolenia ewangelizacyjnego jest formacja uczniów, ewangelizatorów dla Jezusa: uczniów, którzy będą w Nim zakorzenieni, osób, które tak bardzo kochają Jezusa, że ich największym marzeniem jest doprowadzenie innych do osobistej więzi z Jezusem tak, aby i oni także mogli Go darzyć głęboką miłością.

Być uczniem, ewangelizatorem to znaczy być kimś, kto niesie Dobrą Nowinę, tę Dobrą Nowinę, której osobiście doświadczył.

Szkolenie ewangelizacyjne ma trzy cele:

  • ułatwić osobiste nawrócenie
  • wyposażyć przyszłych ewangelizatorów w narzędzia i umiejętności niezbędne do  ewangelizacji parafii
  • rozpocząć w parafii formację wspólnoty ewangelizującej.

Szkolenie ewangelizacyjne trwa 9 miesięcy i rozpoczyna się we wrześniu. Spotkania trwają dwie godziny raz w tygodniu. Program szkolenia obejmuje również kilka weekendów.

Kontakt w sprawie szkolenia:

dzieje2@gmail.com

telefon: Grażyna Will – 728 338 680