Świeccy odpowiedzialni z ramienia struktur Drogi Neokatechumenalnej: Janina i Roman Szpura z pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej (tel. 510964276)

Madonna Drogi
Neokatechumenalnej
autorstwa
Kiko Arguello

Terminy spotkań

Wtorek i środa godz. 1900 –  Liturgia Słowa
Sobota godz. 1600 i 1930 – Eucharystia dla poszczególnych wspólnot ( w okresie wakacyjnym sprawowana jest Eucharystia dla wszystkich wspólnot o 19:30 w dolnym kościele)

Droga Neokatechumenalna w Parafii Św. Mikołaja:

W naszej parafii aktualnie (stan na rok 2024) jest siedem wspólnot neokatechumenalnych na różnych etapach wtajemniczenia:

I wspólnota – jako pierwsza wspólnota w Gdyni ukończyła Drogę Neokatechumenalną 

II wspólnota – zakończyła formację na Wielkanoc 2018 r. , (zdjęcie poniżej).

II Wspólnota Neokatechumenalna

III wspólnota – zakończyła Drogę w 2022 roku.

III Wspólnota Neokatechumenalna

IV wspólnota – etap Redditio

V wspólnota – etap Traditio

VI wspólnota – etap I skrutynium

VII wspólnota – Prekatechumenat

Prezbiterzy posługujący w poszczególnych wspólnotach:

  • ks. Piotr Zaremba – pierwsza wspólnota
  • ks. Janusz Wesołowski – druga wspólnota
  • ks. Andrzej Friedel – trzecia wspólnota
  • Ks. Tomasz Makowski- czwarta wspólnota
  • ks. Jacek Socha – piąta wspólnota
  • ks. Paweł Strzałkowski – szósta wspólnota
  • ks. Zbigniew Wądrzyk – siódma wspólnota (powstała w 2022 r.)

Co roku w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu głoszone są „Katechezy Zwiastowania”, podczas których każdy może doświadczyć mocy Kerygmatu, czyli Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie

Wzorem wspólnoty neokatechumenalnej jest Święta Rodzina z Nazaretu, historyczne miejsce, gdzie Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, dojrzewa wzrastając „w mądrości, w latach i w łasce”, pozostając poddane Józefowi i Maryi. We wspólnocie neokatechumeni stają się dojrzałymi w wierze, wzrastając w pokorze, prostocie i uwielbieniu, poddani Kościołowi.

Źródło: Statut Drogi Neokatechumenalnej

Wspólnoty neokatechumenalne, mając charyzmat misyjny i ewangelizacyjny, prowadzą co roku przez kilka kolejnych niedziel wielkanocnych ewangelizację na placach. Modlitwą, śpiewem i tańcem dają świadectwo wiary i mocy Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Fotogalerie i odnośniki do materiałów archiwalnych w przygotowaniu