Duszpasterz: ks. Zbigniew Wądrzyk

Animatorka: Grażyna Will: tel. 728338680

 Wspólnota Nowego Przymierza „Dzieje II” to wspólnota ewangelizacyjna, której patronem jest św. Franciszek z Asyżu . Jej nazwa pochodzi od drugiego rodzialu księgi Dziejów Apostolskich.

„Dzieje II: Nawrócenie, Głoszenie, Wspólnota” to nie tylko nazwa wspólnoty, to również parafialny proces ewangelizacji.

Naszym celem jest odnowa życia parafii głównie poprzez bezpośrednią ewangelizację mieszkańców parafii.

Parafia stopniowo przemieniana jest w ewangelizującą wspólnotę przez System Małych Grup Parafialnych – małych ewangelizujących wspólnot.

 Jesteśmy po to, by  pomagać ludziom  aby na nowo doświadczali mocy Ducha Świętego w swoim codziennym życiu poprzez doprowadzenie  ich do poznana Jezusa  w osobisty sposób jako Pana i Zbawiciela. Jest to doświadczenie pełne mocy . Jest ono możliwe przez proklamację Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.

Nasza wspólnota jest zakorzeniona w Słowie Bożym i szuka  wypełnienia Słowa w codziennym życiu, będąc przez to wspólnotą  wzajemnej troski, dzielenia się i wsparcia, podejmującą zobowiązania  wobec Pana i wobec siebie nawzajem.

 Spotykamy się  w  dwóch małych grupach  w poniedziałki  (o godz.11.00) i czwartki (o  godz. 18.30) w Domu Parafialnym  w sali nr 12. Na spotkaniach małych grup wielbimy Pana pieśnią i modlitwą, rozważamy fragmenty  Pisma Świętego aby słyszeć to, co Jezus Chrystus mówi do każdego z nas osobiście, modlimy się wstawienniczo w potrzebach bliźnich, a także modlitwą o uzdrowienie. Spotkanie kończy się wspólnym, skromnym poczęstunkiem.

W odpowiedzi na wezwanie  Jana Pawła II   do podjęcia,  przez członków Kościoła Powszechnego,   nowej ewangelizacji  każdy z nas może podjąć  próbę  czynnego uczestniczenia  w realizacji  dzieła, do którego wzywa nas  również  papież Franciszek.

Ewangelizatorzy z „Dzieje II” aktualnie prowadza misje ewangelizacyjna „od drzwi do drzwi”.

Polub nas na Facebooku: www.facebook.com/DziejeII