Rekolekcje prowadzone przez wspólnotę Dzieje 2, to przede wszystkim doświadczenie nawrócenia.

Są one pierwszym krokiem do życia w mocy Ducha Świętego, uzdalniającym uczestników do odkrywania działania Ducha Jezusa w ich codziennym życiu. Uczestnicy uzyskują pomoc, aby rozpocząć nową relację z Jezusem Chrystusem jako Panem ich życia.

Podczas Ostatniej Wieczerzy (J14, 16-17) Jezus obiecał swym uczniom, że pośle Parakleta, który będzie zawsze z nimi. Obietnica Jezusa dotyczy również nas. Została ona wypełniona w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Kościołowi został posłany Duch Święty (Dz2, 1-4).

Wylanie Ducha Świętego radykalnie zmieniło życie uczniów. Również i dzisiaj może zmienić Twoje życie i odkryć osobistą relację z Jezusem jako Panem i Zbawicielem.

Wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego w momencie Chrztu i Bierzmowania, lecz większość z nas nie była świadoma tego, że możemy rzeczywiście doświadczać obecności i mocy Ducha Świętego w naszym życiu, tak byśmy pozwolili  Mu działać jak On sam chce.

Te rekolekcje pomogą Ci to odkryć.

Wszystkie nauczania, dzielenia i modlitwy podczas rekolekcji pomogą w otwarciu serca na nawrócenie i wiarę, tak by pozwolić się prowadzić Duchowi.

Rekolekcje odbywają się dwa razy w roku: zazwyczaj w styczniu i sierpniu. Są to rekolekcje weekendowe. Informacja o rekolekcjach jest umieszczana na stronie internetowej parafii.

Najbliższe rekolekcje odbędą się w dniach 31.08-1.09. 2024 r. w starej plebanii.

Kontakt w sprawie rekolekcji:

dzieje2@gmail.com

telefon: Grażyna Will – 728 338 680