Sama nazwa „postcresima” pochodzi z języka włoskiego  i tłumaczy się ją „po bierzmowaniu”. Ta nowa forma duszpasterstwa powstała we Włoszech z myślą o młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz tej, która już ten sakrament przyjęła. „Postcresima” była odpowiedzią na zjawisko masowego odchodzenia od Kościoła tuż po bierzmowaniu.

Film jest zaproszeniem z roku 2019 ,
termin rozpoczęcia projektu w 2021 roku podamy wkrótce.

W Polsce projekt „postcresima” realizowany jest od 2016 roku. W naszej parafii rozpoczęliśmy go we wrześniu 2019 roku. Duszpasterstwo kandydatów do bierzmowania i młodzieży po bierzmowaniu polega na co piątkowych spotkaniach w kilkuosobowych grupach. Prowadzą je wybrane małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej w ich domach. Młodzieży i prowadzącym małżeństwom towarzyszy ksiądz. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się w dolnym kościele na Liturgii Słowa, podczas której mogą skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Ważnym elementem jest pięciodniowy obóz letni, podczas którego młodzi jeszcze bardziej intensywnie przeżywają swoją drogę ku dojrzałości w wierze.

Doświadczenie „postcresima” obecne już na wszystkich kontynentach pokazuje, że 70-80% młodych pragnie kontynuować formację w swoich grupkach również po przyjęciu sakramentu bierzmowania. A relacje z prowadzącymi je małżeństwami, które określa się mianem „chrzestnych”, trwają nie raz przez wiele lat po zakończeniu kursu. Obecnie, w roku szkolnym 2021/2022 formację „Postcresima” w naszej parafii prowadzi ks. Grzegorz Malinowski, ks. Jacek Socha i 14 małżeństw. Uczestniczy w niej ponad 100 młodych.