Sama nazwa „postcresima” pochodzi z języka włoskiego  i tłumaczy się ją „po Bierzmowaniu”. Ta nowa forma duszpasterstwa powstała we Włoszech z myślą o młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania oraz tej, która już ten sakrament przyjęła. „Postcresima” była odpowiedzią na zjawisko masowego odchodzenia od Kościoła tuż po Bierzmowaniu.

Film jest zaproszeniem z roku 2019 ,

W Polsce projekt „Postcresima” realizowany jest od 2016 roku. W naszej parafii rozpoczęliśmy go we wrześniu 2019 roku. Duszpasterstwo kandydatów do Bierzmowania i młodzieży po Bierzmowaniu polega na co piątkowych spotkaniach w kilkuosobowych grupach. Prowadzą je wybrane małżeństwa z Drogi Neokatechumenalnej w ich domach. Młodzieży i prowadzącym małżeństwom towarzyszy ksiądz. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się w dolnym kościele na Liturgii Słowa, podczas której mogą skorzystać z sakramentu Pokuty i Pojednania.

Ważnym elementem jest pięciodniowy obóz letni, podczas którego młodzi jeszcze bardziej intensywnie przeżywają swoją drogę ku dojrzałości w wierze.

Doświadczenie „postcresima” obecne już na wszystkich kontynentach pokazuje, że 70-80% młodych pragnie kontynuować formację w swoich grupkach również po przyjęciu sakramentu bierzmowania. A relacje z prowadzącymi je małżeństwami, które określa się mianem „chrzestnych”, trwają nie raz przez wiele lat po zakończeniu kursu. Obecnie, w roku szkolnym 2023/2024 formację „Postcresima” w naszej parafii prowadzi ks. Paweł Strzałkowski, ks. Zbigniew Wądrzyk i ks. Jacek Socha i 14 małżeństw. Uczestniczy w niej około 105 młodych.

Osoby do kontaktu: Malwina i Michał Kośnikowie: tel. 501161639