Oaza Dzieci Bożych spotyka się co sobotę o 10:00 z reguły w salce nr 8. Dzięki ks. Zbyszkowi mamy również możliwość modlitwy i zabawy śpiewem. Spotkania scholki dziecięcej zaczynają się o 11 w tej samej salce. Serdecznie zapraszamy na spotkania.
Paulina, Szymon i ks. Tomasz