„Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając;
Pukajcie modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację”

KKK 2654

Pociąga Cię modlitwa kontemplacyjna? Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 19:15 w sali nr 6 w domu parafialnym.
Zapraszamy! 

Grupa rozpoczęła spotkania we wrześniu 2021 roku.

Koordynator grupy: Szymon Banaszczyk (email: szymonbanaszczyk@gmail.com)