Aranżacja kuchni

dla bezdomnych i bezrobotnych

Spółdzielni Socjalnej

DOBRE MIEJSCE”

w Gdyni Chyloni

Opis projektu

W bieżącym roku trzy kluby Lions Trójmiasta:

 • Lions Club Gdańsk Neptun

 • Lions Club Gdynia

 • Lions Club Gdańsk Gedania

wraz Parafią Św. Mikołaja w Gdyni, Spółdzielnią Socjalną DOBRE MIEJSCE, Stowarzyszeniem Św. Mikołaja Biskupa oraz partnerami biznesowymi OPEC Gdynia, OWES oraz KOSS Development Gdynia podjęły się realizacji wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest budowa i aranżacja kuchni dla bezdomnych i bezrobotnych „DOBRE MIEJSCE”.

Cele projektu:

 • Pomoc żywnościowa dla osób bezdomnych i bezrobotnych oraz ich rodzin w Gdyni Chylonia i sąsiednich dzielnicach w obrębie miasta Gdynia.

 • Wsparcie Lions dla Stowarzyszenia im. św. Mikołaja Biskupa i Spółdzielni Socjalnej DOBRE MIEJSCE i wprowadzenia w życie motto Lions „służymy”.

 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb humanitarnych dla bezdomnych, bezrobotnych oraz ubogich

 • Długoterminowe zapewnienie zdolności do produkcji i dostaw żywności na zasadach niekomercyjnych dla osób potrzebujących.

 • Aktywne zaangażowanie Klubów Lions Trójmiejskiej Strefy

Przeznaczenie projektu – Liczba osób, które bezpośrednio skorzystają z projektu w ciągu roku.

Przyjmuje się, że z projektu skorzysta nie mniej niż 200 osób obsłużonych przez 5 dni w tygodniu w dni powszednie. Kuchnia również zapewniałaby posiłki dla osób dla których działa stowarzyszenie im. św. Mikołaja Biskupa

 • dzieci w wieku szkolnym [6-18 lat, grupa 50 osób],

 • klub towarzyski dla rodziców [grupa 25 osób],

 • klub seniora [wiek 55+, grupa 100 osób zwykle mieszkających samotnie].

Efektem projektu będą nowe miejsca pracy. Planuje się, że 5 nowych osób będzie zatrudnione na pracę zmianową.

Dla realizacji celu projektu kluby złożyły wniosek do Międzynarodowej Fundacji Lions Clubs 300 West 22nd Street, Oak Brook, IL 60523, USA na kwotę US$ 50,965 i uzyskały dofinansowanie.

Szybko okazało się że realizacja projektu przekracza w znaczący sposób przyznane środki. Dlatego też kluby wspólnie ze Parafią podjęły się próby pozyskiwania sponsorów i partnerów zewnętrznych.

Szacuje się ze koszty całkowite projektu wynosić będą 550000 zł i obejmować będą zarówno budowę jak i wyposażenie kuchni.

Prezentowana witryna mam charakter informacyjny o projekcie, aby przedstawić projekt, pokazywać stan jego realizacji i zachęcać sponsorów oraz osoby zainteresowane do włączenia się do projektu. Materiały zgromadzone są w następujących zakładkach:

Wniosek o dofinansowanie pokazujące specyfikację projektu, Projekt kuchni, Wiadomości o stanie realizacji, Uwagi i opinie partnerów projektu.

Projekt kuchni

Stan realizacji

Opinie