Aranżacja kuchni

dla bezdomnych i bezrobotnych

Spółdzielni Socjalnej

DOBRE MIEJSCE”

w Gdyni Chyloni

Opis projektu

W latach 202/2022  trzy kluby Lions Trójmiasta zaangażowały się w rozbudowę Społdzielni Socjalnej Dobre Miejsce:

 • Lions Club Gdańsk Neptun

 • Lions Club Gdynia

 • Lions Club Gdańsk Gedania

wraz Parafią Św. Mikołaja w Gdyni, Spółdzielnią Socjalną DOBRE MIEJSCE, Stowarzyszeniem Św. Mikołaja Biskupa oraz partnerami biznesowymi OPEC Gdynia, OWES oraz KOSS Development Gdynia podjęły się realizacji wspólnego przedsięwzięcia, którego celem była budowa i aranżacja kuchni dla bezdomnych i bezrobotnych „DOBRE MIEJSCE”.

Cele projektu:

 • Pomoc żywnościowa dla osób bezdomnych i bezrobotnych oraz ich rodzin w Gdyni Chylonia i sąsiednich dzielnicach w obrębie miasta Gdynia.

 • Wsparcie Lions dla Stowarzyszenia im. św. Mikołaja Biskupa i Spółdzielni Socjalnej DOBRE MIEJSCE i wprowadzenia w życie motto Lions „służymy”.

 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb humanitarnych dla bezdomnych, bezrobotnych oraz ubogich

 • Długoterminowe zapewnienie zdolności do produkcji i dostaw żywności na zasadach niekomercyjnych dla osób potrzebujących.

 • Aktywne zaangażowanie Klubów Lions Trójmiejskiej Strefy

Przeznaczenie projektu – Liczba osób, które bezpośrednio skorzystają z projektu w ciągu roku.

Przyjmuje się, że z projektu skorzysta nie mniej niż 200 osób obsłużonych przez 5 dni w tygodniu w dni powszednie. Kuchnia również zapewniałaby posiłki dla osób dla których działa stowarzyszenie im. św. Mikołaja Biskupa

 • dzieci w wieku szkolnym [6-18 lat, grupa 50 osób],

 • klub towarzyski dla rodziców [grupa 25 osób],

 • klub seniora [wiek 55+, grupa 100 osób zwykle mieszkających samotnie].

Efektem projektu będą nowe miejsca pracy. Planuje się, że 5 nowych osób będzie zatrudnione na pracę zmianową.

Dla realizacji celu projektu kluby złożyły wniosek do Międzynarodowej Fundacji Lions Clubs 300 West 22nd Street, Oak Brook, IL 60523, USA na kwotę US$ 50,965 i uzyskały dofinansowanie.

Szybko okazało się że realizacja projektu przekracza w znaczący sposób przyznane środki. Dlatego też kluby wspólnie ze Parafią podjęły się próby pozyskiwania sponsorów i partnerów zewnętrznych.

Szacuje się ze koszty całkowite projektu wyniósł  550000 zł i obejmował  zarówno budowę jak i wyposażenie kuchni.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt!

Projekt kuchni