Kolejne spotkanie „mikołajowego” Klubu Seniora pomogło nam trochę lepiej zrozumieć świat i tę jego dramatyczną część jaką jest dzisiaj Ukraina.
     Pan dr Mariusz Kardas, z Akademii Marynarki Wojennej, który Ukrainę zna znakomicie, rownież poprzez częste, bezpośrednie kontakty, opowiedział nam o skomplikowanej historii ludzi mieszkających na terenie dzisiejszej Ukrainy, o rodzeniu się ukraińskiej tożsamości, o związku Ukrainy z Europą i Polską i o prawie tego kraju do samostanowienia, a wszystko to w żywym, dynamicznym przekazie.