Zapraszamy na weekend rekolekcyjny w dniach 23-25 października 2020 r. w domu parafialnym. Kurs Nowe Życie to jak „wyjście z bloków” dla sprintera. Jeśli chcesz wreszcie wyruszyć w drogę wiary lub czujesz, że stoisz w miejscu, to zapraszamy Ciebie.  

   Kurs prowadzi Wspolnota SNE Magnificat wraz księdzem proboszczem.

   Celem kursu jest doświadczenie zbawienia w Bogu, poprzez osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i nowe wylanie Ducha Świętego, które pozwala nam narodzić się na nowo, by żyć jako dzieci Boga i dziedzice Jego królestwa.
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pełnoletnich.
Kurs jest przeprowadzany w formule dochodzonej (bez noclegów).
 
Zapisy w naszym biurze parafialnym: tel.58 6634414 lub kancelaria@swmikolaj.org