Dzisiejsza Ewangelia wg św. Mateusza to opowieść o Bogu, który jest nieustępliwy w wybaczaniu, w walce o człowieka. Skąd wiemy, że przypowieść jest o Jezusie? Św. Mateusz ma wizję. Syna wyrzucili i zabili. Jezusa też wyrzucono poza miasto i na Golgocie ukrzyżowano.Na ludzkość, która odrzuca Bożego Syna, Bóg się nie obraża. Bóg nie odchodzi, tylko czyni cud. Bo Ten, który zostaje odrzucony, staje się głowicą węgła, czyli kamieniem, który spaja budowlę.Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy