1. Wyjazd Liturgicznej Służby Ołtarza z ks. Zbigniewem 25 – 27 czerwca.

2. Spotkanie Klubu Seniora – środa, 26 czerwca o 9:00 w domu parafialnym.

3. Rekolekcje – Kurs „Jezus w czterech Ewangeliach” organizowane przez Szkołę Ewangelizacji Magnificat, 27-30 czerwca w naszym domu parafialnym.

4. Msza święta z okazji 65-rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. Prałata Ludwika Grochowinę będzie sprawowana 14 lipca o 13:00.

5. Obóz młodzieży z projektu Postcresima oraz małżeństw z rodzinami i ks. Zbigniewa na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej – 17-21 lipca. Weźmie w nim udział blisko 100 osób w tym 65 młodych.

6. Przez okres wakacyjny będzie sprawowana Msza Święta z liturgii niedzielnej w soboty o 19:30 w dolnym kościele. Liturgia ta będzie przygotowana przez wspólnoty neokatechumenalne.

7. Nasza Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona dla dzieci i młodych przez Stowarzyszenie Świętego Mikołaja pracować będzie z wychowankami w lipcu, w domu parafialnym.

8. Zupa Chylońska: środa i sobota o 15:00 (chętnych do wolontariatu zapraszamy w soboty do kuchni w nowej części kościoła, wejście jest tam, gdzie schodzi się̨ do toalet).

9. Kilkoro dzieci z naszej Oazy Dzieci Bożych weźmie udział w rekolekcjach oazowych organizowanych przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej.

10. Wyjazd wakacyjny Szkoły Ewangelizacji Magnificat w Bieszczady – 3 – 10 sierpnia – ponad 60 osób.

11. Wieczór Uwielbienia w parafii pw. św. Rocha w Rewie organizowany przez Szkołę̨ Ewangelizacji Magnificat – 21 lipca i 18 sierpnia godz. 18:00 (rozpoczniemy Mszą świętą̨).

12. Biuro parafialne w sierpniu będzie czynne w trybie wakacyjnym.