Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie

      W listopadzie gościliśmy w naszej parafii o. Innocenzo Gargano. Niezwykła to postać i bardzo ważna dla współczesnego Kościoła. O. Innocenzo jest Włochem, emerytowanym profesorem rzymskich uczelni, mnichem zakochanym w Biblii i pismach starożytnych pisarzy chrześcijańskich. Jest też człowiekiem wielkiej pogody ducha, nieprzeciętnej mądrości i wielkiej prostoty.

    Podczas swojego krótkiego pobytu w Chyloni dzielił się między innymi pogłębioną wizją życia chrześcijańskiego. Chciałbym w tym liście podzielić się czymś, co pozostało we mnie z nauczania naszego gościa, a co uważam za bardzo istotne. Otóż dla o. Gargano wzorem życia ludzkiego jest Trójca Święta, która wskazuje na przynajmniej trzy ważne kwestie:
a. W Bogu trzy Osoby są sobie równe. Ojciec jest równy Synowi i Duchowi, Syn jest równy Ojcu i Duchowi i Duch jest równy Ojcu i Synowi. To bardzo pouczająca prawda. Jakże dzisiaj potrzebujemy doświadczenia poszanowania równości i godności. Nie można przecież dyskryminować kogoś za to, że jest inny, że ma inny kolor skóry, czy mówi w innym języku. Szacunek dla godności dziecka, kobiety, mężczyzny to kwestia najbardziej fundamentalna. Ciągle musimy się tego uczyć, również w Kościele, również w naszej parafii. Wielkim dla nas nauczycielem w tej kwestii jest papież Franciszek, który szanuje każdego człowieka, nawet wroga. Jego pismo zatytułowane „Fratelii tuttti” (wszyscy jesteśmy braćmi) to tekst, który może pomóc współczesnemu światu i nam osobiście.
b. Trzy osoby Boskie, będąc równe, są też różne, a każda z nich ma swoją tożsamość. Odbijanie tej cechy w życiu domowym, parafialnym czy miejskim jest również ważne. Zarówno w Kościele jak i w życiu miast, regionów i państw jest miejsce na różne tożsamości. Niestety wojna w Ukrainie pokazuje nam, jak brak respektowania prawa drugiego człowieka do bycia sobą, prowadzi do tragedii.
c. Trzecią cechą życia Trójcy Świętej jest ruch, który się w niej dokonuje. Polega on na robieniu miejsca drugiej osobie. Starożytni pisarze chrześcijańscy porównywali ten ruch do tańca. Jakież to może być ważne dla naszego życia! Odbijać Boga w swojej historii, w swoim życiu, poprzez robienie miejsca drugiemu, jak również przyjmowanie propozycji kogoś, kto mi robi miejsce! Czy nie na tym polega życie małżeńskie i rodzinne? Czy nie na tym polega dojrzałe życie człowieka?
     Zrobić miejsce drugiemu poprzez wysłuchanie go, poprzez pomoc, to wielka sprawa. Tym drugim może być również sam Bóg. Życie duchowe będzie więc polegało na zrobieniu również Jemu miejsca. Czyż nie o to właśnie chodzi w modlitwie? Można też zrobić Bogu miejsce poprzez przyjęcie zaproszenia do słuchania Jego najważniejszego przesłania, takiego Słowa od Boga, które jest pierwsze, które coś zapoczątkowuje, które jest u początku odnowy życia człowieka. Przed nami przynajmniej trzy wydarzenia w życiu „mikołajowej” parafii w Gdyni, gdy to pierwsze Słowo Boga będzie głoszone. Chciałbym Was na te wydarzenia zaprosić, bo wierzę, co więcej nieraz już byłem tego świadkiem, że one mogą wnieść w nasze życie nową jakość, nowe piękno. Oto one:

• Kurs Nowe Życie – to weekendowe rekolekcje dla młodzieży (osoby pełnoletnie), dorosłych i seniorów w naszym domu parafialnym. Odbędzie się on w dniach 27-29 stycznia 2023 roku. Zapisy w biurze parafialnym.

• Katechezy Zwiastowania, które rozpoczniemy w dniu 30 stycznia o 19:15 w dolnym kościele. Jest to cykl spotkań wprowadzających w dojrzale chrześcijaństwo. Na to wydarzenie nie trzeba się zapisywać.

• Parafialne rekolekcje wielkopostne w dniach 26-29 marca 2023, które poprowadzi ks. Nikos Skuras.

      Bóg Trójedyny jest naszym Stworzycielem, od Niego pochodzimy i Jego życie możemy odzwierciedlać poprzez pielęgnowanie wartości równości, różnorodności i poprzez ruch robienia miejsca drugiemu. Bóg właśnie w tym jest piękny, a my możemy być piękni Jego pięknem, jak śpiewamy w jednej z pieśni.

    Na kolędzie będzie można o powyższych sprawach porozmawiać i do tego chciałbym Was zaprosić.

    W imieniu wszystkich duszpasterzy składam serdeczne życzenia „łaski i pokoju” na czas świętowania narodzenia Pańskiego i na cały rok Pański 2023.

Ks. Jacek Socha
/proboszcz/