1. Wspólny wypoczynek całej Placówki Wsparcia Dziennego z naszego domu parafialnego, czyli dzieci i młodzieży z wychowawcami.

 

2. Udział młodzieży w Slot Art Festival w Lubiążu