10 stycznia 2022, poniedziałek
od 16:00
Rozewska, Swarzewska, Starogardzka, Wejherowska,
Wiejska 1, 3, 5 i 7
11 stycznia 2022, wtorek od 16:00 Świętego Mikołaja, Zamenhofa,
i Wiejska 27
12 stycznia 2022, środa od 16:00 kolęda dodatkowa