Ciało się starzeje, a dusza dojrzewa. Trudne doświadczenia, grzechy, droga nawrócenia, a także fizyczna kruchość mogą być drogą do dojrzewania duszy. Tak jak dobre wino, dojrzewa w popękanych beczkach, tak dusza dojrzewa w ciele i w historii, które pękają i trzeszczą.
     Hebrajskie słowo „przenikać” oznacza również sprawdzać, stąd kiedy psalmista mówi „przenikasz i znasz mnie Panie” oznacza to proces sprawdzania, doświadczania. Opatrzność sprawdzając prowadzi ku dojrzałości.
      Dojrzewanie duszy, czyli człowieka można wyraźnie zauważyć w głównym bohaterze rosyjskiego filmu „Wyspa”, który przechodzi drogę od młodej niedojrzałości ku mądrości starca. Płaci za to wielką cenę, ale na końcu życia jest dojrzały.
       Poranek nie wie tego, co wie wieczór. Wieczór jest dojrzalszy.