Szymon Banaszczyk (Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa, grupa modlitwy kontemplacyjnej)

Aneta Batko (Diakonia Medialna „Głos Mikołaja”, Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Kinga Bronk (Trójmiejska Formacja Uwielbienia)

Barbara Chalecka (Apostolat Maryjny)

Małgorzata Chojnowska (Klub Seniora)

Andrzej Kałdowski (organista, Diakonia Muzyczna Św. Mikołaja)

Ewa Koszałka (PZ Caritas, Zupa Chylońska, Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Kordian Kulaszewicz (Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej)

Magdalena Miłkowska (Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar)

Marta Nowicka (Spółdzielnia Socjalna Dobre Miejsce, Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Anna Pitala (Dzieje 2)

Halina Reiter (Żywy Różaniec)

Emil Rojek (Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Wojciech Roman (Szkolą Ewangelizacji Magnificat, ministrant senior)

Irena Rosłanek (Czciciele Miłosierdzia Bożego, Kurs dla narzeczonych)

Iwona Saciłowska (Szkolą Ewangelizacji Magnificat)

Roman Szpura (Droga Neokatechumenalna)

Joanna Wenta (pracownik Biura Parafialnego, Szkoła Ewangelizacji Magnificat)

Agnieszka Wrycza (przedstawicielka młodzieży, Ruch Lednicki)

Justyna Zorn (grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością)

Księża pracujący aktualnie w parafii św. Mikołaja