Lista osób, spośród których wybierz swoją kandydatkę/ swojego kandydata do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Głosowanie potrwa do czwartku, 21 października włącznie:

1. Banaszczyk Szymon
2. Chalecka Barbara
3. Kulaszewicz Kordian
4. Nowicka Marta
5. Roman Wojciech
6. Rosłanek Irena
7. Saciłowska Iwona
8. Siciński Krzysztof
9. Zorn Justyna

Każda osoba pełnoletnia, identyfikująca się z naszą parafią, może oddać głos na jedną kandydaturę. Głos będzie można oddać poprzez wrzucenie kartki
z imieniem i nazwiskiem kandydata lub kandydatki do skrzynki ustawionej
z tyłu kościoła.

24 października zostaną opublikowane w Biuletynie Parafialnym i na stronie internetowej parafii, nazwiska osób, które uzyskały największą ilość głosów
i będą współtworzyć Parafialną Radę Duszpasterską.
Skrutatorami wyborów, czyli osobami liczącymi głosy i czuwającymi nad przebiegiem wyborów, będą: Joanna Wenta i Marek Jaworski