02/08/2021 Poniedziałek
08:00 1.      + Agnieszka Ossowska – gregoriańska

2.      + Tomasz Flisikowski w 6 rocz. śmierci

18:30 1.      + Maria Kuhn i zmarli z rodziny

2.      + Jan Reda w 22 rocz. śmierci oraz Maria, dziadkowie Reda, Hildegarda Nowacka w 20 rocz. śmierci, Jadwiga i Franciszek Bistroń i zmarli krewni

03/08/2021 Wtorek
08:00 1.      + Czesław Żynda w 12 rocz. śmierci i Sławomir Żynda w 11 rocz. śmierci oraz za rodziców z obojga stron

2.      + Agnieszka Ossowska – gregoriańska

18:30 + Jerzy i Anastazja oraz Wiktor Kobierowscy
04/08/2021 Środa
08:00 1.      Błagalna w intencji Kazimiery Płtoka i Marzeny Kraśniak o potrzebne łaski i dar uzdrowienia duszy i ciała

2.      + Babcia Klara oraz dziadkowie z obojga stron

18:30 + Irena Borowa – intencja od sąsiadów
05/08/2021 Czwartek
08:00 1.      + Rodzice z obojga stron oraz zmarli z rodziny

2.      + Tadeusz, rodzice z obojga stron i Zbigniew

09:30 Pogrzeb: śp. Roman Kleina, lat 63
18:30 + Rodzice z obojga stron i rodzeństwo, zięć Jerzy, synowa Ula, zmarli z rodziny z obojga stron
06/08/2021 Piątek
08:00 1.      + Antoni

2.      + Hildegarda Lewańczyk – od sąsiadów z Lubawskiej 5

12:00 Pogrzeb: śp. Władysława Majewska, lat 89
18:30 1.      Dziękczynno-błagalna w intencji Henryka i Edyty Dawidowskich w 35 rocznicę  ślubu

2.      + Marek Jędraszkiewicz w 2 rocz. śmierci, rodzice
z obojga stron i rodzeństwo

07/08/2021 Sobota
08:00 1.      Dziękczynno-błagalna w intencji XI Róży Żywego Różańca z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin oraz o życie wieczne dla zmarłych

2.      + Joanna, Zygmunt, Tadeusz, Edward i Marianna

15:00 Ślub: Aleksandra i Paweł
18:30 + Maria, Józef, Franciszek
19:30 W intencji parafii
08/08/2021

XIX Niedziela Zwykła

08:00 1.      Dziękczynno-błagalna w intencji Małgorzaty Staśkiewicz  z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała, dary Ducha św. i opiekę Matki Najświętszej

2.      + Stanisława Capała w 16 rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny Capała i Kamola

10:00 + Kleofas, Monika i Helena
11:30 + Konstanty Szarmach
13:00 W intencji nowoochrzczonych
18:30 + Rodzice, mąż Marian w 3 rocz. śmierci oraz Rufin i Melania