Jezus zanim pouczy uczniów o odpuszczaniu grzechów mówi do nich „Weźmijcie Ducha Świętego!”. To jest pierwsze i najważniejsze, aby przyjęli sposób działania Jezusa, zanim pójdą do ludzi. Jezus chce ofiarować Ducha Świętego również nam, aby nas uzdolnić do dwóch bardzo konkretnych rzeczy. Co więc mamy czynić? To, co robił Jezus było skandalem. Budziło opór. Czy inaczej jest dziś? Jakie uczucia budzi we mnie miłosierdzie Boga, który chce wszystkich przyciągnąć? Jak poznać siebie, żeby nie doświadczyć rozpaczy jak Judasz? Ewangelia opisuje dziś, że Tomasz dotknął ran Jezusa. Rany kojarzą się z cierpieniem, ale są też symbolem czegoś znacznie głębszego i piękniejszego. Bóg chce abyśmy doświadczali Jego miłości, i abyśmy z tą miłością szli do drugiego człowieka. Ważne jest również budowanie wyobraźni miłosierdzia w innych….ale jak to robić?

Po odpowiedzi zapraszamy do homilii ks. Jacka Sochy.