Dzisiejsze słowa według Ewangelii św. Jana pokazują nam wystraszonych, zamkniętych z obawy przed Żydami, apostołów. Jezus przychodzi do nich mimo drzwi zamkniętych i tchnieniem daje im Ducha Świętego. Czy wierzę, że Jezus zmartwychwstał i żyje? Czy potrafię zaufać, że nie ma takiego grzechu, którego Bóg by mi nie przebaczył, jeśli Go oto poproszę? Czy w sprawach trudnych modlę się słowami: Jezu, ufam Tobie? A może więcej we mnie postawy Tomasza, który uwierzył, gdy Jezus spełnił postawione przez niego warunki?

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Adama Krolla.