Niedziela, 21 marca

Rozpoczęcie na wszystkich Eucharystiach:

Sobota –  18.30, 19:30 (przygotowana przez neokatechumenat)

8:00, 10:00 (transmitowana), 11:30 z udziałem dzieci (transmitowana), 13:00, 17:00 z udziałem młodzieży (dolny kościół), 18:30 (w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała – transmitowana)

 

Poniedziałek, 22 marca

 Msza święta z nauką rekolekcyjną o:  8.00, 10:00 i 18.30 (transmitowana)

(po wieczornej Eucharystii adoracja do 20:30)

Spowiedź święta: od 7:30 do 10:15 i od 18:00 do 19:15

 

Wtorek, 23 marca

Msza święta z nauką rekolekcyjną o:  8.00, 10:00

i 18.30 (transmitowana)

(po wieczornej Eucharystii adoracja i modlitwa uwielbienia przygotowana przez Wspólnotę SNE Magnificat )

 

Środa, 24 marca

Msza święta z nauką rekolekcyjną o:  8.00, 10:00

i 18.30 (transmitowana)

(po wieczornej Eucharystii adoracja do 20:30)