Św. Marek najkrócej opisuje chrzest, ale pisze coś bardzo istotnego, że Jan głosił „kerygmat” o Jezusie. O Jezusie, który będzie chrzcić w Duchu Świętym. Będzie ożywiać to, co umarłe. Chrzest w Jordanie jest znakiem, który jest dla nas. Jezus chce nas zaprosić, aby odejść od szukania siebie. Na swoim przykładzie pokazuje, jak to zrobić. Poprzez chrzest zostaliśmy uzdolnieni, aby wybierać to, co jest głosem Boga. Papież Franciszek w książce „Powróćmy do marzeń” opisuje jak rozeznawać, jak rozróżniać duchy w tym skomplikowanym świecie, w którym obecnie żyjemy. Otrzymaliśmy zdolność do tego właśnie przez chrzest. Papież pisze również o tym, że Bóg daje nam światło na nasze decyzje. Czasem wystarczy wytrwać w ciszy i wsłuchać się w to, co mówi Duch Święty.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.