Dzisiejsza Ewangelia według świętego Marka ukazuje nam chrzest Jezusa. Syn Boży zgadza się na zanurzenie w wodach Jordanu przez Jana Chrzciciela. Widać w tym znaku pokorę Jezusa, który chce zwrócić uwagę ludziom na znaczenie chrztu. Aby zmienić swoje życie, nawrócić się, trzeba było wyznać swoje grzechy i pozwolić Janowi na zewnętrzne obmycie wodą. Symbol gołębicy to znak Ducha Świętego, a otwarte niebo to moment upewnienia dla Jana Chrzciciela, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga Ojca.Dziś chrzest to zanurzenie w śmierć i wynurzenie do nowego życia. Otrzymujemy w tym sakramencie Ducha Świętego i życie Boże. Aby odnaleźć chrześcijańską tożsamość, warto przypominać sobie, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.