„Na początku było Słowo” pisze św. Jan. Bóg chce z nami rozmawiać, jest w Nim dyspozycja do dialogu. W Piśmie Św. mamy przykłady, kiedy Bóg chce odnaleźć człowieka, zadając mu pytanie. On nie potrafi przejść obok nas bez Słowa. A jak jest z nami? Czy nie ma w nas postawy narcyza, gdy z kimś rozmawiam? Czy jest w nas otwartość, żeby usłyszeć drugiego człowieka, nawet gdy ma zupełnie inne poglądy, zdanie? Papież Franciszek stwierdza wręcz, że „żyjemy w świecie głuchym”, gdzie nikt nie słucha, wszyscy mówią. W Bogu jest niezwykła zdolność zarówno, żeby dać nam Słowo i aby nas słuchać. Jego Słowo staje się ciałem. Módlmy się, abyśmy otrzymując dziś dar Słowa i Eucharystii, wyzwalali się z narcyzmu i głuchoty.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy