Dzisiejsza Liturgia pokazuje spotkanie stworzenia z Bogiem. W tym wydarzeniu bierze udział starzec Symeon, który wyczekuje pociechy Izraela. W oryginale mamy tam greckie słowo „parakaleo”, które oznacza dosłownie „przywołać do czyjegoś boku”. Symeon oczekiwał takiej pociechy, która jest stanięciem kogoś przy nim. Być może my również zamiast dobrej rady, potrzebujemy właśnie czyjejś obecności. W tę niedzielę Św. Rodziny przyzywajmy, wołajmy Ducha Świętego (Parakleta), aby przyszedł do naszych rodzin, do różnych sytuacji w naszych domach. Potrzebujemy Go, byśmy mogli, jak Symeon, wyśpiewać pieść chwały, że to pocieszenie wypełniło się także w naszym życiu.
Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Jacka Sochy.