Głównym tematem dzisiejszego Słowa jest wiara, która została pokazana na przykładzie życia Abrahama, Maryi i Józefa. Nie prośmy o zdrowie, pieniądze, pracę. Módlmy się o wiarę. Jest ona nam potrzebna jako szczepionka przeciwko grzechowi, zwątpieniu oraz śmierci duchowej. Módlmy się oto żebyśmy w naszym życiu dostrzegli Pana Jezusa, który narodził się z matki Maryi. Dostrzeżmy Boga w małym Dzieciątku, które przychodzi do naszych serc, jak zobaczyli Jezusa w świątyni Symeon i prorokini Anna. Zauważmy Go w chlebie, który będziemy podczas Eucharystii spożywali. Usłyszmy Słowo Boga w Ewangelii. A wówczas wszystko, co jest potrzebne, będzie nam dodane. Taką obietnicę otrzymaliśmy od Pana Jezusa i wierzmy, że ona się spełni, bo Bóg się o nas troszczy.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Grzegorza Malinowskiego.