Widzimy dziś w Liturgii Słowa owoce tej prawdy, że Bóg stał się człowiekiem. Szczepan jest podobny do Jezusa w tym, jak zadziwia innych swoją posługą oraz jak umiera. Ten pierwszy męczennik ukazuje prawdę, co może się stać z człowiekiem, gdy pójdzie drogą wiary. Tę drogę można podzielić na trzy etapy uczniostwa: podstawowe, dojrzałe i radykalne. Pierwszy to uczenie się, zbieranie, przyjmowanie; drugi to oddawanie. Każdy etap jest potrzebny i prowadzi do tego radykalnego uczniostwa, kiedy nawet nasza śmierć może stać się błogosławieństwem dla innych, może stać się darem. Jezus przyszedł na świat, abyśmy dojrzale przeszli każdy z tych etapów i o to dziś się módlmy.

Zapraszamy na homilię ks. Jacka Sochy.